پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.977
بیشترین: 
2.004
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.981
زمان: 
5/26 23:08
قیمت بنزین امروز 26 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 26 مرداد 1397 , 1.981 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/26 00:08","price":1.985},{"date":"1397/05/26 02:08","price":1.986},{"date":"1397/05/26 03:08","price":1.9845},{"date":"1397/05/26 04:08","price":1.9825},{"date":"1397/05/26 04:32","price":1.9835},{"date":"1397/05/26 05:08","price":1.9836},{"date":"1397/05/26 06:08","price":1.9855},{"date":"1397/05/26 07:08","price":1.9865},{"date":"1397/05/26 09:08","price":1.9845},{"date":"1397/05/26 10:08","price":1.9825},{"date":"1397/05/26 11:08","price":1.982},{"date":"1397/05/26 12:08","price":1.9825},{"date":"1397/05/26 13:08","price":1.9865},{"date":"1397/05/26 14:08","price":1.9914},{"date":"1397/05/26 14:32","price":1.9876},{"date":"1397/05/26 15:08","price":1.996},{"date":"1397/05/26 16:08","price":1.9965},{"date":"1397/05/26 17:08","price":1.9992},{"date":"1397/05/26 18:08","price":2.004},{"date":"1397/05/26 19:08","price":1.9988},{"date":"1397/05/26 20:08","price":1.9915},{"date":"1397/05/26 21:08","price":1.9795},{"date":"1397/05/26 22:08","price":1.977},{"date":"1397/05/26 23:08","price":1.981}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398