کمترین: 
1750000
بیشترین: 
1760000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1760000
زمان: 
5/25 14:06
قیمت نیم سکه امروز 25 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1760000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 12:54","price":1760000},{"date":"1397/05/25 13:00","price":1750000},{"date":"1397/05/25 14:06","price":1760000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398