کمترین: 
3401000
بیشترین: 
3421000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3401000
زمان: 
5/25 12:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 25 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 3401000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 12:18","price":3421000},{"date":"1397/05/25 12:48","price":3401000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398