پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1250000
بیشترین: 
1286000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1281000
زمان: 
5/25 22:05
قیمت مثقال طلا امروز 25 مرداد 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1281000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 12:00","price":1255000},{"date":"1397/05/25 12:05","price":1252000},{"date":"1397/05/25 12:10","price":1253000},{"date":"1397/05/25 12:20","price":1250000},{"date":"1397/05/25 12:25","price":1252000},{"date":"1397/05/25 12:30","price":1253000},{"date":"1397/05/25 12:40","price":1254000},{"date":"1397/05/25 12:55","price":1252000},{"date":"1397/05/25 13:00","price":1254000},{"date":"1397/05/25 13:05","price":1255000},{"date":"1397/05/25 13:10","price":1257000},{"date":"1397/05/25 13:15","price":1256000},{"date":"1397/05/25 13:30","price":1258000},{"date":"1397/05/25 13:40","price":1261000},{"date":"1397/05/25 13:45","price":1260000},{"date":"1397/05/25 13:50","price":1259000},{"date":"1397/05/25 14:00","price":1258000},{"date":"1397/05/25 14:10","price":1262000},{"date":"1397/05/25 14:40","price":1264000},{"date":"1397/05/25 15:25","price":1262000},{"date":"1397/05/25 16:45","price":1265000},{"date":"1397/05/25 16:55","price":1263000},{"date":"1397/05/25 17:00","price":1265000},{"date":"1397/05/25 17:30","price":1264000},{"date":"1397/05/25 17:40","price":1263000},{"date":"1397/05/25 17:45","price":1262000},{"date":"1397/05/25 17:55","price":1263000},{"date":"1397/05/25 18:10","price":1264000},{"date":"1397/05/25 18:20","price":1265000},{"date":"1397/05/25 18:25","price":1266000},{"date":"1397/05/25 18:40","price":1265000},{"date":"1397/05/25 18:45","price":1267000},{"date":"1397/05/25 19:05","price":1268000},{"date":"1397/05/25 19:20","price":1269000},{"date":"1397/05/25 19:30","price":1273000},{"date":"1397/05/25 19:45","price":1272000},{"date":"1397/05/25 20:10","price":1273000},{"date":"1397/05/25 20:20","price":1274000},{"date":"1397/05/25 20:40","price":1275000},{"date":"1397/05/25 21:10","price":1277000},{"date":"1397/05/25 21:15","price":1280000},{"date":"1397/05/25 21:25","price":1284000},{"date":"1397/05/25 21:30","price":1286000},{"date":"1397/05/25 21:40","price":1284000},{"date":"1397/05/25 22:00","price":1280000},{"date":"1397/05/25 22:05","price":1281000}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398