پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1631900
بیشترین: 
1680400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1678200
زمان: 
5/25 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 25 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1678200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 11:30","price":1678200},{"date":"1397/05/25 11:40","price":1671600},{"date":"1397/05/25 11:50","price":1669400},{"date":"1397/05/25 12:00","price":1662800},{"date":"1397/05/25 12:05","price":1660600},{"date":"1397/05/25 12:10","price":1649500},{"date":"1397/05/25 12:15","price":1642900},{"date":"1397/05/25 12:25","price":1638500},{"date":"1397/05/25 12:40","price":1634100},{"date":"1397/05/25 12:45","price":1631900},{"date":"1397/05/25 12:55","price":1642900},{"date":"1397/05/25 13:00","price":1631900},{"date":"1397/05/25 13:05","price":1647300},{"date":"1397/05/25 13:15","price":1640700},{"date":"1397/05/25 13:20","price":1647300},{"date":"1397/05/25 13:30","price":1651700},{"date":"1397/05/25 13:40","price":1642900},{"date":"1397/05/25 13:45","price":1645100},{"date":"1397/05/25 13:55","price":1651700},{"date":"1397/05/25 14:00","price":1653900},{"date":"1397/05/25 14:10","price":1642900},{"date":"1397/05/25 14:15","price":1653900},{"date":"1397/05/25 14:20","price":1651700},{"date":"1397/05/25 14:25","price":1662800},{"date":"1397/05/25 14:30","price":1656100},{"date":"1397/05/25 14:35","price":1669400},{"date":"1397/05/25 14:40","price":1665000},{"date":"1397/05/25 14:45","price":1662800},{"date":"1397/05/25 14:50","price":1671600},{"date":"1397/05/25 14:55","price":1662800},{"date":"1397/05/25 15:10","price":1667200},{"date":"1397/05/25 15:15","price":1662800},{"date":"1397/05/25 15:20","price":1669400},{"date":"1397/05/25 15:25","price":1662800},{"date":"1397/05/25 15:30","price":1656100},{"date":"1397/05/25 15:40","price":1653900},{"date":"1397/05/25 16:00","price":1660600},{"date":"1397/05/25 16:05","price":1665000},{"date":"1397/05/25 16:20","price":1660600},{"date":"1397/05/25 16:30","price":1667200},{"date":"1397/05/25 16:40","price":1662800},{"date":"1397/05/25 16:55","price":1665000},{"date":"1397/05/25 17:00","price":1671600},{"date":"1397/05/25 17:20","price":1662800},{"date":"1397/05/25 17:25","price":1667200},{"date":"1397/05/25 17:40","price":1662800},{"date":"1397/05/25 18:20","price":1665000},{"date":"1397/05/25 18:25","price":1667200},{"date":"1397/05/25 18:40","price":1669400},{"date":"1397/05/25 19:00","price":1671600},{"date":"1397/05/25 19:05","price":1669400},{"date":"1397/05/25 19:10","price":1660600},{"date":"1397/05/25 19:30","price":1667200},{"date":"1397/05/25 19:40","price":1678200},{"date":"1397/05/25 19:45","price":1676000},{"date":"1397/05/25 19:50","price":1670700},{"date":"1397/05/25 19:55","price":1673800},{"date":"1397/05/25 20:05","price":1667200},{"date":"1397/05/25 20:10","price":1662800},{"date":"1397/05/25 20:15","price":1671600},{"date":"1397/05/25 20:30","price":1676000},{"date":"1397/05/25 20:40","price":1669400},{"date":"1397/05/25 21:05","price":1680400},{"date":"1397/05/25 21:10","price":1678200}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398