پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3688000
بیشترین: 
3800000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3800000
زمان: 
5/25 21:06
قیمت سکه امامی امروز 25 مرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 3800000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 11:18","price":3775000},{"date":"1397/05/25 11:30","price":3795000},{"date":"1397/05/25 11:36","price":3788000},{"date":"1397/05/25 11:48","price":3780000},{"date":"1397/05/25 12:00","price":3760000},{"date":"1397/05/25 12:06","price":3735000},{"date":"1397/05/25 12:18","price":3728000},{"date":"1397/05/25 12:24","price":3715000},{"date":"1397/05/25 12:30","price":3713000},{"date":"1397/05/25 12:36","price":3705000},{"date":"1397/05/25 12:42","price":3688000},{"date":"1397/05/25 12:48","price":3693000},{"date":"1397/05/25 12:54","price":3710000},{"date":"1397/05/25 13:00","price":3703000},{"date":"1397/05/25 13:06","price":3730000},{"date":"1397/05/25 13:12","price":3715000},{"date":"1397/05/25 13:18","price":3719000},{"date":"1397/05/25 13:24","price":3723000},{"date":"1397/05/25 13:30","price":3733000},{"date":"1397/05/25 13:36","price":3735000},{"date":"1397/05/25 13:42","price":3730000},{"date":"1397/05/25 13:48","price":3728000},{"date":"1397/05/25 13:54","price":3740000},{"date":"1397/05/25 14:00","price":3743000},{"date":"1397/05/25 14:06","price":3725000},{"date":"1397/05/25 14:12","price":3735000},{"date":"1397/05/25 14:18","price":3736000},{"date":"1397/05/25 14:24","price":3753000},{"date":"1397/05/25 14:30","price":3773000},{"date":"1397/05/25 14:36","price":3775000},{"date":"1397/05/25 14:42","price":3765000},{"date":"1397/05/25 14:48","price":3758000},{"date":"1397/05/25 14:54","price":3768000},{"date":"1397/05/25 15:12","price":3765000},{"date":"1397/05/25 15:18","price":3761000},{"date":"1397/05/25 15:24","price":3743000},{"date":"1397/05/25 15:30","price":3738000},{"date":"1397/05/25 15:36","price":3748000},{"date":"1397/05/25 15:48","price":3746000},{"date":"1397/05/25 16:00","price":3755000},{"date":"1397/05/25 16:06","price":3765000},{"date":"1397/05/25 16:12","price":3768000},{"date":"1397/05/25 16:18","price":3763000},{"date":"1397/05/25 16:24","price":3758000},{"date":"1397/05/25 16:30","price":3773000},{"date":"1397/05/25 16:36","price":3768000},{"date":"1397/05/25 16:48","price":3765000},{"date":"1397/05/25 16:54","price":3768000},{"date":"1397/05/25 17:00","price":3774000},{"date":"1397/05/25 17:06","price":3780000},{"date":"1397/05/25 17:18","price":3768000},{"date":"1397/05/25 17:24","price":3773000},{"date":"1397/05/25 17:30","price":3777000},{"date":"1397/05/25 17:36","price":3768000},{"date":"1397/05/25 18:30","price":3773000},{"date":"1397/05/25 18:42","price":3775000},{"date":"1397/05/25 19:00","price":3778000},{"date":"1397/05/25 19:06","price":3770000},{"date":"1397/05/25 19:12","price":3763000},{"date":"1397/05/25 19:30","price":3773000},{"date":"1397/05/25 19:36","price":3790000},{"date":"1397/05/25 19:48","price":3789000},{"date":"1397/05/25 19:54","price":3788000},{"date":"1397/05/25 20:06","price":3773000},{"date":"1397/05/25 20:12","price":3778000},{"date":"1397/05/25 20:24","price":3783000},{"date":"1397/05/25 20:30","price":3785000},{"date":"1397/05/25 20:36","price":3783000},{"date":"1397/05/25 20:54","price":3780000},{"date":"1397/05/25 21:00","price":3782000},{"date":"1397/05/25 21:06","price":3800000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398