کمترین: 
20
بیشترین: 
22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22
زمان: 
5/25 21:10
قیمت درام ارمنستان امروز 25 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 25 مرداد 1397 , 22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":20},{"date":"1397/05/25 17:50","price":21},{"date":"1397/05/25 19:50","price":22},{"date":"1397/05/25 20:00","price":21},{"date":"1397/05/25 21:10","price":22}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398