پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
6069
بیشترین: 
6249
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6249
زمان: 
5/25 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 25 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 مرداد 1397 , 6249 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":6135},{"date":"1397/05/25 10:30","price":6128},{"date":"1397/05/25 10:50","price":6135},{"date":"1397/05/25 11:00","price":6137},{"date":"1397/05/25 11:10","price":6143},{"date":"1397/05/25 11:20","price":6142},{"date":"1397/05/25 11:30","price":6138},{"date":"1397/05/25 11:50","price":6230},{"date":"1397/05/25 12:00","price":6229},{"date":"1397/05/25 12:10","price":6193},{"date":"1397/05/25 12:20","price":6141},{"date":"1397/05/25 12:30","price":6083},{"date":"1397/05/25 12:50","price":6069},{"date":"1397/05/25 13:00","price":6086},{"date":"1397/05/25 13:10","price":6121},{"date":"1397/05/25 13:20","price":6100},{"date":"1397/05/25 13:30","price":6113},{"date":"1397/05/25 13:50","price":6125},{"date":"1397/05/25 14:00","price":6132},{"date":"1397/05/25 14:10","price":6127},{"date":"1397/05/25 14:20","price":6142},{"date":"1397/05/25 14:30","price":6180},{"date":"1397/05/25 14:40","price":6201},{"date":"1397/05/25 14:50","price":6176},{"date":"1397/05/25 15:00","price":6174},{"date":"1397/05/25 15:10","price":6181},{"date":"1397/05/25 15:20","price":6190},{"date":"1397/05/25 15:30","price":6147},{"date":"1397/05/25 16:00","price":6144},{"date":"1397/05/25 16:10","price":6188},{"date":"1397/05/25 16:20","price":6176},{"date":"1397/05/25 16:30","price":6160},{"date":"1397/05/25 16:50","price":6171},{"date":"1397/05/25 17:00","price":6182},{"date":"1397/05/25 17:10","price":6216},{"date":"1397/05/25 17:20","price":6222},{"date":"1397/05/25 17:30","price":6210},{"date":"1397/05/25 17:50","price":6197},{"date":"1397/05/25 18:00","price":6200},{"date":"1397/05/25 18:10","price":6191},{"date":"1397/05/25 18:20","price":6183},{"date":"1397/05/25 18:30","price":6194},{"date":"1397/05/25 18:50","price":6202},{"date":"1397/05/25 19:00","price":6207},{"date":"1397/05/25 19:10","price":6179},{"date":"1397/05/25 19:20","price":6166},{"date":"1397/05/25 19:30","price":6167},{"date":"1397/05/25 19:50","price":6222},{"date":"1397/05/25 20:00","price":6210},{"date":"1397/05/25 20:10","price":6205},{"date":"1397/05/25 20:20","price":6212},{"date":"1397/05/25 20:30","price":6211},{"date":"1397/05/25 20:50","price":6207},{"date":"1397/05/25 21:00","price":6205},{"date":"1397/05/25 21:10","price":6246},{"date":"1397/05/25 21:20","price":6249}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398