پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
312
بیشترین: 
322
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
321
زمان: 
5/25 21:20
قیمت بات تایلند امروز 25 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 25 مرداد 1397 , 321 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":315},{"date":"1397/05/25 11:10","price":316},{"date":"1397/05/25 11:30","price":315},{"date":"1397/05/25 11:50","price":320},{"date":"1397/05/25 12:10","price":318},{"date":"1397/05/25 12:20","price":316},{"date":"1397/05/25 12:30","price":313},{"date":"1397/05/25 12:50","price":312},{"date":"1397/05/25 13:00","price":313},{"date":"1397/05/25 13:10","price":315},{"date":"1397/05/25 13:20","price":313},{"date":"1397/05/25 13:50","price":315},{"date":"1397/05/25 14:00","price":314},{"date":"1397/05/25 14:10","price":315},{"date":"1397/05/25 14:20","price":316},{"date":"1397/05/25 14:30","price":318},{"date":"1397/05/25 14:40","price":319},{"date":"1397/05/25 14:50","price":317},{"date":"1397/05/25 15:10","price":318},{"date":"1397/05/25 15:20","price":317},{"date":"1397/05/25 15:30","price":315},{"date":"1397/05/25 15:50","price":316},{"date":"1397/05/25 16:10","price":318},{"date":"1397/05/25 16:20","price":317},{"date":"1397/05/25 17:00","price":318},{"date":"1397/05/25 17:10","price":319},{"date":"1397/05/25 17:20","price":320},{"date":"1397/05/25 17:30","price":319},{"date":"1397/05/25 17:50","price":318},{"date":"1397/05/25 18:00","price":319},{"date":"1397/05/25 18:10","price":318},{"date":"1397/05/25 18:50","price":319},{"date":"1397/05/25 19:10","price":318},{"date":"1397/05/25 19:50","price":321},{"date":"1397/05/25 20:00","price":320},{"date":"1397/05/25 21:10","price":322},{"date":"1397/05/25 21:20","price":321}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398