پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7520
بیشترین: 
7771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7771
زمان: 
5/25 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 مرداد 1397 , 7771 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":7636},{"date":"1397/05/25 10:30","price":7626},{"date":"1397/05/25 10:50","price":7637},{"date":"1397/05/25 11:00","price":7630},{"date":"1397/05/25 11:10","price":7641},{"date":"1397/05/25 11:20","price":7640},{"date":"1397/05/25 11:30","price":7636},{"date":"1397/05/25 11:50","price":7748},{"date":"1397/05/25 12:00","price":7742},{"date":"1397/05/25 12:10","price":7698},{"date":"1397/05/25 12:20","price":7632},{"date":"1397/05/25 12:30","price":7557},{"date":"1397/05/25 12:50","price":7520},{"date":"1397/05/25 13:00","price":7563},{"date":"1397/05/25 13:10","price":7606},{"date":"1397/05/25 13:20","price":7583},{"date":"1397/05/25 13:30","price":7602},{"date":"1397/05/25 13:50","price":7610},{"date":"1397/05/25 14:00","price":7619},{"date":"1397/05/25 14:10","price":7613},{"date":"1397/05/25 14:20","price":7634},{"date":"1397/05/25 14:30","price":7679},{"date":"1397/05/25 14:40","price":7707},{"date":"1397/05/25 14:50","price":7678},{"date":"1397/05/25 15:00","price":7676},{"date":"1397/05/25 15:10","price":7683},{"date":"1397/05/25 15:20","price":7690},{"date":"1397/05/25 15:30","price":7679},{"date":"1397/05/25 15:50","price":7634},{"date":"1397/05/25 16:00","price":7633},{"date":"1397/05/25 16:10","price":7691},{"date":"1397/05/25 16:20","price":7677},{"date":"1397/05/25 16:30","price":7655},{"date":"1397/05/25 16:50","price":7668},{"date":"1397/05/25 17:00","price":7683},{"date":"1397/05/25 17:10","price":7725},{"date":"1397/05/25 17:20","price":7735},{"date":"1397/05/25 17:30","price":7722},{"date":"1397/05/25 17:50","price":7706},{"date":"1397/05/25 18:00","price":7707},{"date":"1397/05/25 18:10","price":7700},{"date":"1397/05/25 18:20","price":7692},{"date":"1397/05/25 18:30","price":7711},{"date":"1397/05/25 18:50","price":7721},{"date":"1397/05/25 19:00","price":7722},{"date":"1397/05/25 19:10","price":7688},{"date":"1397/05/25 19:20","price":7672},{"date":"1397/05/25 19:50","price":7741},{"date":"1397/05/25 20:00","price":7730},{"date":"1397/05/25 20:10","price":7722},{"date":"1397/05/25 20:20","price":7730},{"date":"1397/05/25 20:30","price":7727},{"date":"1397/05/25 20:50","price":7721},{"date":"1397/05/25 21:10","price":7769},{"date":"1397/05/25 21:20","price":7771}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398