پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
27255
بیشترین: 
28129
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28129
زمان: 
5/25 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 25 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 مرداد 1397 , 28129 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":27624},{"date":"1397/05/25 10:30","price":27595},{"date":"1397/05/25 10:50","price":27626},{"date":"1397/05/25 11:10","price":27669},{"date":"1397/05/25 11:20","price":27661},{"date":"1397/05/25 11:30","price":27641},{"date":"1397/05/25 11:50","price":28055},{"date":"1397/05/25 12:00","price":28052},{"date":"1397/05/25 12:10","price":27886},{"date":"1397/05/25 12:20","price":27657},{"date":"1397/05/25 12:30","price":27391},{"date":"1397/05/25 12:50","price":27255},{"date":"1397/05/25 13:00","price":27408},{"date":"1397/05/25 13:10","price":27305},{"date":"1397/05/25 13:20","price":27468},{"date":"1397/05/25 13:30","price":27529},{"date":"1397/05/25 13:50","price":27582},{"date":"1397/05/25 14:00","price":27612},{"date":"1397/05/25 14:10","price":27591},{"date":"1397/05/25 14:20","price":27659},{"date":"1397/05/25 14:30","price":27827},{"date":"1397/05/25 14:40","price":27926},{"date":"1397/05/25 14:50","price":27812},{"date":"1397/05/25 15:00","price":27841},{"date":"1397/05/25 15:10","price":27832},{"date":"1397/05/25 15:20","price":27875},{"date":"1397/05/25 15:30","price":27832},{"date":"1397/05/25 15:50","price":27681},{"date":"1397/05/25 16:00","price":27668},{"date":"1397/05/25 16:10","price":27868},{"date":"1397/05/25 16:20","price":27812},{"date":"1397/05/25 16:30","price":27739},{"date":"1397/05/25 16:50","price":27791},{"date":"1397/05/25 17:00","price":27847},{"date":"1397/05/25 17:10","price":27994},{"date":"1397/05/25 17:20","price":28014},{"date":"1397/05/25 17:30","price":27964},{"date":"1397/05/25 17:50","price":27906},{"date":"1397/05/25 18:00","price":27917},{"date":"1397/05/25 18:10","price":27880},{"date":"1397/05/25 18:20","price":27846},{"date":"1397/05/25 18:30","price":27896},{"date":"1397/05/25 18:50","price":27931},{"date":"1397/05/25 19:00","price":27949},{"date":"1397/05/25 19:10","price":27832},{"date":"1397/05/25 19:20","price":27767},{"date":"1397/05/25 19:50","price":28017},{"date":"1397/05/25 20:00","price":27961},{"date":"1397/05/25 20:10","price":27940},{"date":"1397/05/25 20:20","price":27972},{"date":"1397/05/25 20:30","price":27964},{"date":"1397/05/25 20:50","price":27948},{"date":"1397/05/25 21:00","price":27937},{"date":"1397/05/25 21:10","price":28124},{"date":"1397/05/25 21:20","price":28129}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398