پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
26792
بیشترین: 
27654
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27654
زمان: 
5/25 21:20
قیمت ریال عمان امروز 25 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 مرداد 1397 , 27654 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":27155},{"date":"1397/05/25 10:30","price":27126},{"date":"1397/05/25 10:50","price":27158},{"date":"1397/05/25 11:00","price":27157},{"date":"1397/05/25 11:10","price":27199},{"date":"1397/05/25 11:20","price":27191},{"date":"1397/05/25 11:30","price":27173},{"date":"1397/05/25 11:50","price":27577},{"date":"1397/05/25 12:00","price":27576},{"date":"1397/05/25 12:10","price":27413},{"date":"1397/05/25 12:20","price":27188},{"date":"1397/05/25 12:30","price":26926},{"date":"1397/05/25 12:50","price":26792},{"date":"1397/05/25 13:00","price":26942},{"date":"1397/05/25 13:10","price":26841},{"date":"1397/05/25 13:20","price":27001},{"date":"1397/05/25 13:30","price":27061},{"date":"1397/05/25 13:50","price":27112},{"date":"1397/05/25 14:00","price":27143},{"date":"1397/05/25 14:10","price":27122},{"date":"1397/05/25 14:20","price":27188},{"date":"1397/05/25 14:30","price":27354},{"date":"1397/05/25 14:40","price":27451},{"date":"1397/05/25 14:50","price":27339},{"date":"1397/05/25 15:00","price":27331},{"date":"1397/05/25 15:10","price":27360},{"date":"1397/05/25 15:20","price":27401},{"date":"1397/05/25 15:30","price":27360},{"date":"1397/05/25 15:50","price":27211},{"date":"1397/05/25 16:00","price":27199},{"date":"1397/05/25 16:10","price":27395},{"date":"1397/05/25 16:20","price":27340},{"date":"1397/05/25 16:30","price":27270},{"date":"1397/05/25 16:50","price":27321},{"date":"1397/05/25 17:00","price":27374},{"date":"1397/05/25 17:10","price":27519},{"date":"1397/05/25 17:20","price":27540},{"date":"1397/05/25 17:30","price":27491},{"date":"1397/05/25 17:50","price":27433},{"date":"1397/05/25 18:00","price":27443},{"date":"1397/05/25 18:10","price":27407},{"date":"1397/05/25 18:20","price":27374},{"date":"1397/05/25 18:30","price":27423},{"date":"1397/05/25 18:50","price":27458},{"date":"1397/05/25 19:00","price":27476},{"date":"1397/05/25 19:10","price":27361},{"date":"1397/05/25 19:20","price":27296},{"date":"1397/05/25 19:30","price":27295},{"date":"1397/05/25 19:50","price":27542},{"date":"1397/05/25 20:00","price":27488},{"date":"1397/05/25 20:10","price":27466},{"date":"1397/05/25 20:20","price":27497},{"date":"1397/05/25 20:30","price":27490},{"date":"1397/05/25 20:50","price":27476},{"date":"1397/05/25 21:00","price":27465},{"date":"1397/05/25 21:10","price":27651},{"date":"1397/05/25 21:20","price":27654}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398