پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2842
بیشترین: 
2933
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2933
زمان: 
5/25 21:20
قیمت ریال قطر امروز 25 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 25 مرداد 1397 , 2933 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":2881},{"date":"1397/05/25 10:30","price":2876},{"date":"1397/05/25 10:50","price":2879},{"date":"1397/05/25 11:00","price":2882},{"date":"1397/05/25 11:10","price":2885},{"date":"1397/05/25 11:20","price":2884},{"date":"1397/05/25 11:30","price":2882},{"date":"1397/05/25 11:50","price":2926},{"date":"1397/05/25 12:00","price":2923},{"date":"1397/05/25 12:10","price":2911},{"date":"1397/05/25 12:20","price":2884},{"date":"1397/05/25 12:30","price":2855},{"date":"1397/05/25 12:50","price":2842},{"date":"1397/05/25 13:00","price":2857},{"date":"1397/05/25 13:10","price":2847},{"date":"1397/05/25 13:20","price":2865},{"date":"1397/05/25 13:30","price":2869},{"date":"1397/05/25 13:50","price":2865},{"date":"1397/05/25 14:00","price":2868},{"date":"1397/05/25 14:10","price":2884},{"date":"1397/05/25 14:20","price":2865},{"date":"1397/05/25 14:30","price":2882},{"date":"1397/05/25 14:40","price":2924},{"date":"1397/05/25 14:50","price":2900},{"date":"1397/05/25 15:00","price":2915},{"date":"1397/05/25 15:10","price":2901},{"date":"1397/05/25 15:20","price":2906},{"date":"1397/05/25 15:30","price":2902},{"date":"1397/05/25 15:50","price":2886},{"date":"1397/05/25 16:00","price":2885},{"date":"1397/05/25 16:10","price":2906},{"date":"1397/05/25 16:20","price":2901},{"date":"1397/05/25 16:30","price":2892},{"date":"1397/05/25 16:50","price":2897},{"date":"1397/05/25 17:00","price":2895},{"date":"1397/05/25 17:10","price":2918},{"date":"1397/05/25 17:20","price":2919},{"date":"1397/05/25 17:30","price":2906},{"date":"1397/05/25 17:50","price":2911},{"date":"1397/05/25 18:10","price":2907},{"date":"1397/05/25 18:20","price":2904},{"date":"1397/05/25 18:30","price":2906},{"date":"1397/05/25 18:50","price":2912},{"date":"1397/05/25 19:00","price":2914},{"date":"1397/05/25 19:10","price":2917},{"date":"1397/05/25 19:20","price":2895},{"date":"1397/05/25 19:30","price":2894},{"date":"1397/05/25 19:50","price":2922},{"date":"1397/05/25 20:00","price":2915},{"date":"1397/05/25 20:10","price":2919},{"date":"1397/05/25 20:20","price":2917},{"date":"1397/05/25 20:30","price":2916},{"date":"1397/05/25 20:50","price":2914},{"date":"1397/05/25 21:00","price":2913},{"date":"1397/05/25 21:10","price":2914},{"date":"1397/05/25 21:20","price":2933}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398