پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2768
بیشترین: 
2848
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2848
زمان: 
5/25 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 25 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 مرداد 1397 , 2848 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":2800},{"date":"1397/05/25 10:30","price":2797},{"date":"1397/05/25 10:50","price":2800},{"date":"1397/05/25 11:00","price":2802},{"date":"1397/05/25 11:10","price":2805},{"date":"1397/05/25 11:20","price":2804},{"date":"1397/05/25 11:30","price":2801},{"date":"1397/05/25 11:50","price":2843},{"date":"1397/05/25 12:00","price":2842},{"date":"1397/05/25 12:10","price":2825},{"date":"1397/05/25 12:20","price":2801},{"date":"1397/05/25 12:30","price":2775},{"date":"1397/05/25 12:50","price":2768},{"date":"1397/05/25 13:00","price":2776},{"date":"1397/05/25 13:10","price":2792},{"date":"1397/05/25 13:20","price":2784},{"date":"1397/05/25 13:30","price":2789},{"date":"1397/05/25 13:50","price":2794},{"date":"1397/05/25 14:00","price":2797},{"date":"1397/05/25 14:10","price":2793},{"date":"1397/05/25 14:20","price":2802},{"date":"1397/05/25 14:30","price":2819},{"date":"1397/05/25 14:40","price":2829},{"date":"1397/05/25 14:50","price":2817},{"date":"1397/05/25 15:00","price":2818},{"date":"1397/05/25 15:10","price":2820},{"date":"1397/05/25 15:20","price":2825},{"date":"1397/05/25 15:30","price":2804},{"date":"1397/05/25 16:00","price":2803},{"date":"1397/05/25 16:10","price":2822},{"date":"1397/05/25 16:20","price":2817},{"date":"1397/05/25 16:30","price":2809},{"date":"1397/05/25 16:50","price":2815},{"date":"1397/05/25 17:00","price":2819},{"date":"1397/05/25 17:10","price":2836},{"date":"1397/05/25 17:20","price":2839},{"date":"1397/05/25 17:30","price":2833},{"date":"1397/05/25 17:50","price":2827},{"date":"1397/05/25 18:00","price":2828},{"date":"1397/05/25 18:10","price":2824},{"date":"1397/05/25 18:20","price":2821},{"date":"1397/05/25 18:30","price":2827},{"date":"1397/05/25 18:50","price":2831},{"date":"1397/05/25 19:00","price":2830},{"date":"1397/05/25 19:10","price":2818},{"date":"1397/05/25 19:20","price":2814},{"date":"1397/05/25 19:30","price":2813},{"date":"1397/05/25 19:50","price":2837},{"date":"1397/05/25 20:00","price":2833},{"date":"1397/05/25 20:10","price":2831},{"date":"1397/05/25 20:20","price":2834},{"date":"1397/05/25 20:30","price":2833},{"date":"1397/05/25 20:50","price":2829},{"date":"1397/05/25 21:10","price":2847},{"date":"1397/05/25 21:20","price":2848}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398