پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
34248
بیشترین: 
35345
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
35345
زمان: 
5/25 21:20
قیمت دینار کویت امروز 25 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 35345 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":34687},{"date":"1397/05/25 10:30","price":34650},{"date":"1397/05/25 10:50","price":34690},{"date":"1397/05/25 11:10","price":34743},{"date":"1397/05/25 11:20","price":34733},{"date":"1397/05/25 11:30","price":34710},{"date":"1397/05/25 11:50","price":35229},{"date":"1397/05/25 12:00","price":35250},{"date":"1397/05/25 12:10","price":35042},{"date":"1397/05/25 12:20","price":34754},{"date":"1397/05/25 12:30","price":34420},{"date":"1397/05/25 12:50","price":34248},{"date":"1397/05/25 13:00","price":34440},{"date":"1397/05/25 13:10","price":34320},{"date":"1397/05/25 13:20","price":34525},{"date":"1397/05/25 13:30","price":34601},{"date":"1397/05/25 13:50","price":34667},{"date":"1397/05/25 14:00","price":34707},{"date":"1397/05/25 14:10","price":34681},{"date":"1397/05/25 14:20","price":34767},{"date":"1397/05/25 14:30","price":34979},{"date":"1397/05/25 14:40","price":35101},{"date":"1397/05/25 14:50","price":34959},{"date":"1397/05/25 15:00","price":34995},{"date":"1397/05/25 15:10","price":34974},{"date":"1397/05/25 15:20","price":35026},{"date":"1397/05/25 15:30","price":34974},{"date":"1397/05/25 15:50","price":34782},{"date":"1397/05/25 16:00","price":34765},{"date":"1397/05/25 16:10","price":35021},{"date":"1397/05/25 16:20","price":34951},{"date":"1397/05/25 16:30","price":34862},{"date":"1397/05/25 16:50","price":34909},{"date":"1397/05/25 17:00","price":34990},{"date":"1397/05/25 17:10","price":35175},{"date":"1397/05/25 17:20","price":35202},{"date":"1397/05/25 17:30","price":35139},{"date":"1397/05/25 17:50","price":35066},{"date":"1397/05/25 18:00","price":35079},{"date":"1397/05/25 18:10","price":35033},{"date":"1397/05/25 18:20","price":34990},{"date":"1397/05/25 18:30","price":35053},{"date":"1397/05/25 18:50","price":35096},{"date":"1397/05/25 19:00","price":35119},{"date":"1397/05/25 19:10","price":34974},{"date":"1397/05/25 19:20","price":34891},{"date":"1397/05/25 19:50","price":35205},{"date":"1397/05/25 20:00","price":35136},{"date":"1397/05/25 20:10","price":35116},{"date":"1397/05/25 20:20","price":35149},{"date":"1397/05/25 20:30","price":35139},{"date":"1397/05/25 20:50","price":35117},{"date":"1397/05/25 21:00","price":35104},{"date":"1397/05/25 21:10","price":35342},{"date":"1397/05/25 21:20","price":35345}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398