پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1130
بیشترین: 
1162
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1161
زمان: 
5/25 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 25 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":1144},{"date":"1397/05/25 10:30","price":1143},{"date":"1397/05/25 10:50","price":1144},{"date":"1397/05/25 11:00","price":1145},{"date":"1397/05/25 11:10","price":1146},{"date":"1397/05/25 11:20","price":1145},{"date":"1397/05/25 11:30","price":1146},{"date":"1397/05/25 11:50","price":1162},{"date":"1397/05/25 12:00","price":1161},{"date":"1397/05/25 12:10","price":1154},{"date":"1397/05/25 12:20","price":1143},{"date":"1397/05/25 12:30","price":1132},{"date":"1397/05/25 12:50","price":1130},{"date":"1397/05/25 13:00","price":1133},{"date":"1397/05/25 13:10","price":1137},{"date":"1397/05/25 13:20","price":1136},{"date":"1397/05/25 13:30","price":1138},{"date":"1397/05/25 13:50","price":1139},{"date":"1397/05/25 14:00","price":1140},{"date":"1397/05/25 14:10","price":1138},{"date":"1397/05/25 14:20","price":1141},{"date":"1397/05/25 14:30","price":1149},{"date":"1397/05/25 14:40","price":1152},{"date":"1397/05/25 14:50","price":1147},{"date":"1397/05/25 15:10","price":1148},{"date":"1397/05/25 15:20","price":1150},{"date":"1397/05/25 15:30","price":1142},{"date":"1397/05/25 15:50","price":1141},{"date":"1397/05/25 16:00","price":1142},{"date":"1397/05/25 16:10","price":1150},{"date":"1397/05/25 16:20","price":1148},{"date":"1397/05/25 16:30","price":1145},{"date":"1397/05/25 16:50","price":1146},{"date":"1397/05/25 17:00","price":1149},{"date":"1397/05/25 17:10","price":1154},{"date":"1397/05/25 17:20","price":1156},{"date":"1397/05/25 17:30","price":1155},{"date":"1397/05/25 17:50","price":1152},{"date":"1397/05/25 18:10","price":1151},{"date":"1397/05/25 18:30","price":1154},{"date":"1397/05/25 18:50","price":1158},{"date":"1397/05/25 19:00","price":1157},{"date":"1397/05/25 19:10","price":1151},{"date":"1397/05/25 19:20","price":1149},{"date":"1397/05/25 19:30","price":1148},{"date":"1397/05/25 19:50","price":1157},{"date":"1397/05/25 20:00","price":1156},{"date":"1397/05/25 20:10","price":1155},{"date":"1397/05/25 20:20","price":1156},{"date":"1397/05/25 20:30","price":1155},{"date":"1397/05/25 20:50","price":1154},{"date":"1397/05/25 21:10","price":1161}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398