پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10420
بیشترین: 
10732
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10719
زمان: 
5/25 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 10719 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":10576},{"date":"1397/05/25 10:30","price":10565},{"date":"1397/05/25 10:50","price":10577},{"date":"1397/05/25 11:00","price":10573},{"date":"1397/05/25 11:10","price":10587},{"date":"1397/05/25 11:20","price":10586},{"date":"1397/05/25 11:30","price":10584},{"date":"1397/05/25 11:50","price":10732},{"date":"1397/05/25 12:00","price":10725},{"date":"1397/05/25 12:10","price":10662},{"date":"1397/05/25 12:20","price":10572},{"date":"1397/05/25 12:30","price":10470},{"date":"1397/05/25 12:50","price":10420},{"date":"1397/05/25 13:00","price":10475},{"date":"1397/05/25 13:10","price":10442},{"date":"1397/05/25 13:20","price":10509},{"date":"1397/05/25 13:30","price":10530},{"date":"1397/05/25 13:50","price":10548},{"date":"1397/05/25 14:00","price":10559},{"date":"1397/05/25 14:10","price":10546},{"date":"1397/05/25 14:20","price":10574},{"date":"1397/05/25 14:30","price":10639},{"date":"1397/05/25 14:40","price":10674},{"date":"1397/05/25 14:50","price":10633},{"date":"1397/05/25 15:00","price":10645},{"date":"1397/05/25 15:10","price":10638},{"date":"1397/05/25 15:20","price":10650},{"date":"1397/05/25 15:30","price":10633},{"date":"1397/05/25 15:50","price":10578},{"date":"1397/05/25 16:00","price":10573},{"date":"1397/05/25 16:10","price":10651},{"date":"1397/05/25 16:20","price":10629},{"date":"1397/05/25 16:30","price":10601},{"date":"1397/05/25 16:50","price":10618},{"date":"1397/05/25 17:00","price":10641},{"date":"1397/05/25 17:10","price":10702},{"date":"1397/05/25 17:20","price":10718},{"date":"1397/05/25 17:30","price":10697},{"date":"1397/05/25 17:50","price":10664},{"date":"1397/05/25 18:00","price":10665},{"date":"1397/05/25 18:10","price":10651},{"date":"1397/05/25 18:20","price":10635},{"date":"1397/05/25 18:30","price":10663},{"date":"1397/05/25 18:50","price":10681},{"date":"1397/05/25 19:00","price":10686},{"date":"1397/05/25 19:10","price":10634},{"date":"1397/05/25 19:20","price":10609},{"date":"1397/05/25 19:30","price":10605},{"date":"1397/05/25 19:50","price":10697},{"date":"1397/05/25 20:00","price":10671},{"date":"1397/05/25 20:10","price":10665},{"date":"1397/05/25 20:20","price":10671},{"date":"1397/05/25 20:30","price":10664},{"date":"1397/05/25 20:50","price":10652},{"date":"1397/05/25 21:00","price":10648},{"date":"1397/05/25 21:10","price":10720},{"date":"1397/05/25 21:20","price":10719}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398