پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
6816
بیشترین: 
7043
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7043
زمان: 
5/25 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 25 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 25 مرداد 1397 , 7043 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":6913},{"date":"1397/05/25 10:30","price":6908},{"date":"1397/05/25 10:50","price":6911},{"date":"1397/05/25 11:00","price":6910},{"date":"1397/05/25 11:10","price":6918},{"date":"1397/05/25 11:20","price":6916},{"date":"1397/05/25 11:30","price":6914},{"date":"1397/05/25 11:50","price":7014},{"date":"1397/05/25 12:00","price":7010},{"date":"1397/05/25 12:10","price":6969},{"date":"1397/05/25 12:20","price":6914},{"date":"1397/05/25 12:30","price":6845},{"date":"1397/05/25 12:50","price":6816},{"date":"1397/05/25 13:00","price":6852},{"date":"1397/05/25 13:10","price":6827},{"date":"1397/05/25 13:20","price":6871},{"date":"1397/05/25 13:30","price":6888},{"date":"1397/05/25 13:50","price":6895},{"date":"1397/05/25 14:00","price":6901},{"date":"1397/05/25 14:10","price":6894},{"date":"1397/05/25 14:20","price":6915},{"date":"1397/05/25 14:30","price":6957},{"date":"1397/05/25 14:40","price":6982},{"date":"1397/05/25 14:50","price":6959},{"date":"1397/05/25 15:00","price":6958},{"date":"1397/05/25 15:10","price":6965},{"date":"1397/05/25 15:20","price":6969},{"date":"1397/05/25 15:30","price":6960},{"date":"1397/05/25 15:50","price":6916},{"date":"1397/05/25 16:00","price":6917},{"date":"1397/05/25 16:10","price":6973},{"date":"1397/05/25 16:20","price":6956},{"date":"1397/05/25 16:30","price":6937},{"date":"1397/05/25 16:50","price":6947},{"date":"1397/05/25 17:00","price":6964},{"date":"1397/05/25 17:10","price":7000},{"date":"1397/05/25 17:20","price":7015},{"date":"1397/05/25 17:30","price":7008},{"date":"1397/05/25 17:50","price":6987},{"date":"1397/05/25 18:00","price":6989},{"date":"1397/05/25 18:10","price":6988},{"date":"1397/05/25 18:20","price":6980},{"date":"1397/05/25 18:30","price":6993},{"date":"1397/05/25 18:50","price":7005},{"date":"1397/05/25 19:00","price":7006},{"date":"1397/05/25 19:10","price":6974},{"date":"1397/05/25 19:20","price":6959},{"date":"1397/05/25 19:50","price":7020},{"date":"1397/05/25 20:00","price":7010},{"date":"1397/05/25 20:10","price":7004},{"date":"1397/05/25 20:20","price":7011},{"date":"1397/05/25 20:30","price":7004},{"date":"1397/05/25 20:50","price":7000},{"date":"1397/05/25 21:00","price":6998},{"date":"1397/05/25 21:10","price":7041},{"date":"1397/05/25 21:20","price":7043}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398