پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7521
بیشترین: 
7767
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7767
زمان: 
5/25 21:10
قیمت دلار استرالیا امروز 25 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 25 مرداد 1397 , 7767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":7633},{"date":"1397/05/25 10:30","price":7626},{"date":"1397/05/25 10:50","price":7632},{"date":"1397/05/25 11:00","price":7631},{"date":"1397/05/25 11:10","price":7635},{"date":"1397/05/25 11:20","price":7633},{"date":"1397/05/25 11:30","price":7635},{"date":"1397/05/25 11:50","price":7746},{"date":"1397/05/25 12:00","price":7736},{"date":"1397/05/25 12:10","price":7694},{"date":"1397/05/25 12:20","price":7632},{"date":"1397/05/25 12:30","price":7556},{"date":"1397/05/25 12:50","price":7521},{"date":"1397/05/25 13:00","price":7564},{"date":"1397/05/25 13:10","price":7538},{"date":"1397/05/25 13:20","price":7589},{"date":"1397/05/25 13:30","price":7605},{"date":"1397/05/25 13:50","price":7611},{"date":"1397/05/25 14:00","price":7619},{"date":"1397/05/25 14:10","price":7614},{"date":"1397/05/25 14:20","price":7636},{"date":"1397/05/25 14:30","price":7681},{"date":"1397/05/25 14:40","price":7709},{"date":"1397/05/25 14:50","price":7684},{"date":"1397/05/25 15:00","price":7691},{"date":"1397/05/25 15:10","price":7689},{"date":"1397/05/25 15:20","price":7697},{"date":"1397/05/25 15:30","price":7684},{"date":"1397/05/25 15:50","price":7639},{"date":"1397/05/25 16:00","price":7636},{"date":"1397/05/25 16:10","price":7693},{"date":"1397/05/25 16:20","price":7680},{"date":"1397/05/25 16:30","price":7656},{"date":"1397/05/25 16:50","price":7668},{"date":"1397/05/25 17:00","price":7685},{"date":"1397/05/25 17:10","price":7726},{"date":"1397/05/25 17:20","price":7740},{"date":"1397/05/25 17:30","price":7726},{"date":"1397/05/25 17:50","price":7700},{"date":"1397/05/25 18:00","price":7702},{"date":"1397/05/25 18:10","price":7700},{"date":"1397/05/25 18:20","price":7694},{"date":"1397/05/25 18:30","price":7710},{"date":"1397/05/25 18:50","price":7722},{"date":"1397/05/25 19:00","price":7725},{"date":"1397/05/25 19:10","price":7689},{"date":"1397/05/25 19:20","price":7678},{"date":"1397/05/25 19:30","price":7674},{"date":"1397/05/25 19:50","price":7741},{"date":"1397/05/25 20:00","price":7733},{"date":"1397/05/25 20:10","price":7724},{"date":"1397/05/25 20:20","price":7730},{"date":"1397/05/25 20:30","price":7723},{"date":"1397/05/25 20:50","price":7721},{"date":"1397/05/25 21:00","price":7718},{"date":"1397/05/25 21:10","price":7767}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398