پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7893
بیشترین: 
8124
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8124
زمان: 
5/25 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 25 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 مرداد 1397 , 8124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":7998},{"date":"1397/05/25 10:30","price":7991},{"date":"1397/05/25 10:50","price":7997},{"date":"1397/05/25 11:00","price":7994},{"date":"1397/05/25 11:10","price":8004},{"date":"1397/05/25 11:30","price":8002},{"date":"1397/05/25 11:50","price":8119},{"date":"1397/05/25 12:00","price":8116},{"date":"1397/05/25 12:10","price":8070},{"date":"1397/05/25 12:20","price":8002},{"date":"1397/05/25 12:30","price":7924},{"date":"1397/05/25 12:50","price":7893},{"date":"1397/05/25 13:00","price":7931},{"date":"1397/05/25 13:10","price":7901},{"date":"1397/05/25 13:20","price":7947},{"date":"1397/05/25 13:30","price":7968},{"date":"1397/05/25 13:50","price":7978},{"date":"1397/05/25 14:00","price":7985},{"date":"1397/05/25 14:10","price":7980},{"date":"1397/05/25 14:20","price":8001},{"date":"1397/05/25 14:30","price":8049},{"date":"1397/05/25 14:40","price":8077},{"date":"1397/05/25 14:50","price":8050},{"date":"1397/05/25 15:00","price":8061},{"date":"1397/05/25 15:10","price":8057},{"date":"1397/05/25 15:20","price":8064},{"date":"1397/05/25 15:30","price":8051},{"date":"1397/05/25 15:50","price":8005},{"date":"1397/05/25 16:00","price":7997},{"date":"1397/05/25 16:10","price":8056},{"date":"1397/05/25 16:20","price":8038},{"date":"1397/05/25 16:30","price":8015},{"date":"1397/05/25 16:50","price":8028},{"date":"1397/05/25 17:00","price":8051},{"date":"1397/05/25 17:10","price":8084},{"date":"1397/05/25 17:20","price":8096},{"date":"1397/05/25 17:30","price":8081},{"date":"1397/05/25 17:50","price":8054},{"date":"1397/05/25 18:10","price":8052},{"date":"1397/05/25 18:20","price":8045},{"date":"1397/05/25 18:30","price":8065},{"date":"1397/05/25 18:50","price":8076},{"date":"1397/05/25 19:00","price":8075},{"date":"1397/05/25 19:10","price":8039},{"date":"1397/05/25 19:20","price":8025},{"date":"1397/05/25 19:30","price":8024},{"date":"1397/05/25 19:50","price":8094},{"date":"1397/05/25 20:00","price":8086},{"date":"1397/05/25 20:10","price":8077},{"date":"1397/05/25 20:20","price":8080},{"date":"1397/05/25 20:30","price":8075},{"date":"1397/05/25 20:50","price":8076},{"date":"1397/05/25 21:00","price":8078},{"date":"1397/05/25 21:10","price":8121},{"date":"1397/05/25 21:20","price":8124}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398