پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1760
بیشترین: 
1862
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1859
زمان: 
5/25 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 25 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1859 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":1760},{"date":"1397/05/25 10:30","price":1786},{"date":"1397/05/25 10:50","price":1801},{"date":"1397/05/25 11:00","price":1796},{"date":"1397/05/25 11:10","price":1815},{"date":"1397/05/25 11:20","price":1816},{"date":"1397/05/25 11:30","price":1828},{"date":"1397/05/25 11:50","price":1851},{"date":"1397/05/25 12:00","price":1839},{"date":"1397/05/25 12:10","price":1840},{"date":"1397/05/25 12:20","price":1818},{"date":"1397/05/25 12:30","price":1786},{"date":"1397/05/25 12:50","price":1780},{"date":"1397/05/25 13:00","price":1794},{"date":"1397/05/25 13:10","price":1807},{"date":"1397/05/25 13:20","price":1797},{"date":"1397/05/25 13:30","price":1799},{"date":"1397/05/25 13:50","price":1807},{"date":"1397/05/25 14:00","price":1817},{"date":"1397/05/25 14:10","price":1809},{"date":"1397/05/25 14:20","price":1817},{"date":"1397/05/25 14:30","price":1830},{"date":"1397/05/25 14:40","price":1835},{"date":"1397/05/25 14:50","price":1826},{"date":"1397/05/25 15:10","price":1825},{"date":"1397/05/25 15:20","price":1828},{"date":"1397/05/25 15:30","price":1819},{"date":"1397/05/25 15:50","price":1820},{"date":"1397/05/25 16:00","price":1814},{"date":"1397/05/25 16:10","price":1829},{"date":"1397/05/25 16:20","price":1824},{"date":"1397/05/25 16:30","price":1818},{"date":"1397/05/25 16:50","price":1814},{"date":"1397/05/25 17:00","price":1815},{"date":"1397/05/25 17:10","price":1823},{"date":"1397/05/25 17:20","price":1829},{"date":"1397/05/25 17:30","price":1831},{"date":"1397/05/25 17:50","price":1829},{"date":"1397/05/25 18:00","price":1835},{"date":"1397/05/25 18:10","price":1841},{"date":"1397/05/25 18:20","price":1843},{"date":"1397/05/25 18:30","price":1838},{"date":"1397/05/25 18:50","price":1861},{"date":"1397/05/25 19:00","price":1858},{"date":"1397/05/25 19:10","price":1848},{"date":"1397/05/25 19:20","price":1844},{"date":"1397/05/25 19:30","price":1848},{"date":"1397/05/25 19:50","price":1846},{"date":"1397/05/25 20:00","price":1851},{"date":"1397/05/25 20:10","price":1841},{"date":"1397/05/25 20:20","price":1847},{"date":"1397/05/25 20:30","price":1842},{"date":"1397/05/25 20:50","price":1844},{"date":"1397/05/25 21:00","price":1850},{"date":"1397/05/25 21:10","price":1862},{"date":"1397/05/25 21:20","price":1859}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398