پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2818
بیشترین: 
2908
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2908
زمان: 
5/25 21:10
قیمت درهم امارات امروز 25 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 2908 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":2856},{"date":"1397/05/25 10:30","price":2853},{"date":"1397/05/25 10:50","price":2856},{"date":"1397/05/25 11:10","price":2861},{"date":"1397/05/25 11:20","price":2860},{"date":"1397/05/25 11:30","price":2858},{"date":"1397/05/25 11:50","price":2901},{"date":"1397/05/25 12:00","price":2900},{"date":"1397/05/25 12:10","price":2883},{"date":"1397/05/25 12:20","price":2859},{"date":"1397/05/25 12:30","price":2832},{"date":"1397/05/25 12:50","price":2818},{"date":"1397/05/25 13:00","price":2834},{"date":"1397/05/25 13:10","price":2823},{"date":"1397/05/25 13:20","price":2840},{"date":"1397/05/25 13:30","price":2846},{"date":"1397/05/25 13:50","price":2852},{"date":"1397/05/25 14:00","price":2855},{"date":"1397/05/25 14:10","price":2853},{"date":"1397/05/25 14:20","price":2860},{"date":"1397/05/25 14:30","price":2877},{"date":"1397/05/25 14:40","price":2887},{"date":"1397/05/25 14:50","price":2876},{"date":"1397/05/25 15:00","price":2879},{"date":"1397/05/25 15:10","price":2878},{"date":"1397/05/25 15:20","price":2882},{"date":"1397/05/25 15:30","price":2878},{"date":"1397/05/25 15:50","price":2862},{"date":"1397/05/25 16:00","price":2861},{"date":"1397/05/25 16:10","price":2881},{"date":"1397/05/25 16:20","price":2876},{"date":"1397/05/25 16:30","price":2868},{"date":"1397/05/25 16:50","price":2873},{"date":"1397/05/25 17:00","price":2879},{"date":"1397/05/25 17:10","price":2894},{"date":"1397/05/25 17:20","price":2896},{"date":"1397/05/25 17:30","price":2891},{"date":"1397/05/25 17:50","price":2885},{"date":"1397/05/25 18:00","price":2886},{"date":"1397/05/25 18:10","price":2883},{"date":"1397/05/25 18:20","price":2879},{"date":"1397/05/25 18:30","price":2884},{"date":"1397/05/25 18:50","price":2888},{"date":"1397/05/25 19:00","price":2890},{"date":"1397/05/25 19:10","price":2878},{"date":"1397/05/25 19:20","price":2871},{"date":"1397/05/25 19:50","price":2897},{"date":"1397/05/25 20:00","price":2891},{"date":"1397/05/25 20:10","price":2889},{"date":"1397/05/25 20:20","price":2892},{"date":"1397/05/25 20:30","price":2891},{"date":"1397/05/25 20:50","price":2890},{"date":"1397/05/25 21:00","price":2889},{"date":"1397/05/25 21:10","price":2908}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398