پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
13156
بیشترین: 
13582
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13582
زمان: 
5/25 21:10
قیمت پوند امروز 25 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 25 مرداد 1397 , 13582 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":13353},{"date":"1397/05/25 10:30","price":13340},{"date":"1397/05/25 10:50","price":13353},{"date":"1397/05/25 11:00","price":13349},{"date":"1397/05/25 11:10","price":13367},{"date":"1397/05/25 11:20","price":13365},{"date":"1397/05/25 11:30","price":13359},{"date":"1397/05/25 11:50","price":13552},{"date":"1397/05/25 12:00","price":13538},{"date":"1397/05/25 12:10","price":13465},{"date":"1397/05/25 12:20","price":13351},{"date":"1397/05/25 12:30","price":13226},{"date":"1397/05/25 12:50","price":13156},{"date":"1397/05/25 13:00","price":13228},{"date":"1397/05/25 13:10","price":13168},{"date":"1397/05/25 13:20","price":13278},{"date":"1397/05/25 13:30","price":13299},{"date":"1397/05/25 13:50","price":13307},{"date":"1397/05/25 14:00","price":13322},{"date":"1397/05/25 14:10","price":13315},{"date":"1397/05/25 14:20","price":13351},{"date":"1397/05/25 14:30","price":13425},{"date":"1397/05/25 14:40","price":13470},{"date":"1397/05/25 14:50","price":13422},{"date":"1397/05/25 15:00","price":13436},{"date":"1397/05/25 15:10","price":13423},{"date":"1397/05/25 15:20","price":13437},{"date":"1397/05/25 15:30","price":13423},{"date":"1397/05/25 15:50","price":13346},{"date":"1397/05/25 16:00","price":13352},{"date":"1397/05/25 16:10","price":13450},{"date":"1397/05/25 16:20","price":13421},{"date":"1397/05/25 16:30","price":13380},{"date":"1397/05/25 16:50","price":13403},{"date":"1397/05/25 17:00","price":13435},{"date":"1397/05/25 17:10","price":13501},{"date":"1397/05/25 17:20","price":13526},{"date":"1397/05/25 17:30","price":13504},{"date":"1397/05/25 17:50","price":13464},{"date":"1397/05/25 18:00","price":13468},{"date":"1397/05/25 18:10","price":13457},{"date":"1397/05/25 18:20","price":13447},{"date":"1397/05/25 18:30","price":13490},{"date":"1397/05/25 18:50","price":13514},{"date":"1397/05/25 19:00","price":13526},{"date":"1397/05/25 19:10","price":13455},{"date":"1397/05/25 19:20","price":13426},{"date":"1397/05/25 19:30","price":13415},{"date":"1397/05/25 19:50","price":13540},{"date":"1397/05/25 20:00","price":13526},{"date":"1397/05/25 20:10","price":13506},{"date":"1397/05/25 20:20","price":13519},{"date":"1397/05/25 20:30","price":13509},{"date":"1397/05/25 20:50","price":13495},{"date":"1397/05/25 21:10","price":13582}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398