پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
11773
بیشترین: 
12152
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12151
زمان: 
5/25 21:20
قیمت یورو امروز 25 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 25 مرداد 1397 , 12151 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 10:20","price":11950},{"date":"1397/05/25 10:30","price":11941},{"date":"1397/05/25 10:50","price":11951},{"date":"1397/05/25 11:00","price":11945},{"date":"1397/05/25 11:10","price":11959},{"date":"1397/05/25 11:30","price":11956},{"date":"1397/05/25 11:50","price":12119},{"date":"1397/05/25 12:00","price":12109},{"date":"1397/05/25 12:10","price":12039},{"date":"1397/05/25 12:20","price":11940},{"date":"1397/05/25 12:30","price":11826},{"date":"1397/05/25 12:50","price":11773},{"date":"1397/05/25 13:00","price":11837},{"date":"1397/05/25 13:10","price":11795},{"date":"1397/05/25 13:20","price":11876},{"date":"1397/05/25 13:30","price":11903},{"date":"1397/05/25 13:50","price":11915},{"date":"1397/05/25 14:00","price":11925},{"date":"1397/05/25 14:10","price":11910},{"date":"1397/05/25 14:20","price":11946},{"date":"1397/05/25 14:30","price":12018},{"date":"1397/05/25 14:40","price":12056},{"date":"1397/05/25 14:50","price":12013},{"date":"1397/05/25 15:00","price":12025},{"date":"1397/05/25 15:10","price":12019},{"date":"1397/05/25 15:20","price":12034},{"date":"1397/05/25 15:30","price":12017},{"date":"1397/05/25 15:50","price":11946},{"date":"1397/05/25 16:00","price":11949},{"date":"1397/05/25 16:10","price":12040},{"date":"1397/05/25 16:20","price":12016},{"date":"1397/05/25 16:30","price":11980},{"date":"1397/05/25 16:50","price":11997},{"date":"1397/05/25 17:00","price":12023},{"date":"1397/05/25 17:10","price":12090},{"date":"1397/05/25 17:20","price":12118},{"date":"1397/05/25 17:30","price":12090},{"date":"1397/05/25 17:50","price":12048},{"date":"1397/05/25 18:00","price":12052},{"date":"1397/05/25 18:10","price":12047},{"date":"1397/05/25 18:20","price":12038},{"date":"1397/05/25 18:30","price":12069},{"date":"1397/05/25 18:50","price":12099},{"date":"1397/05/25 19:00","price":12101},{"date":"1397/05/25 19:10","price":12039},{"date":"1397/05/25 19:20","price":12019},{"date":"1397/05/25 19:30","price":12010},{"date":"1397/05/25 19:50","price":12118},{"date":"1397/05/25 20:00","price":12106},{"date":"1397/05/25 20:10","price":12090},{"date":"1397/05/25 20:20","price":12102},{"date":"1397/05/25 20:30","price":12091},{"date":"1397/05/25 20:50","price":12084},{"date":"1397/05/25 21:00","price":12079},{"date":"1397/05/25 21:10","price":12152},{"date":"1397/05/25 21:20","price":12151}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398