کمترین: 
62.5
بیشترین: 
62.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.5
زمان: 
5/25 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 25 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 62.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 09:20","price":62.5}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398