کمترین: 
352.5
بیشترین: 
352.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.5
زمان: 
5/25 09:20
قیمت دینار عراق امروز 25 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 352.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 09:20","price":352.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399