کمترین: 
3197.8
بیشترین: 
3197.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3197.8
زمان: 
5/25 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 25 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 مرداد 1397 , 3197.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 09:20","price":3197.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398