کمترین: 
4776.3
بیشترین: 
4776.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4776.3
زمان: 
5/25 09:20
قیمت یورو امروز 25 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 25 مرداد 1397 , 4776.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 09:20","price":4776.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398