پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1252000
بیشترین: 
1287000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1281000
زمان: 
5/25 23:50
قیمت آبشده جهانی امروز 25 مرداد 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1281000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 01:15","price":1258000},{"date":"1397/05/25 12:00","price":1259000},{"date":"1397/05/25 12:05","price":1255000},{"date":"1397/05/25 12:20","price":1252000},{"date":"1397/05/25 12:25","price":1254000},{"date":"1397/05/25 12:40","price":1255000},{"date":"1397/05/25 13:05","price":1256000},{"date":"1397/05/25 13:10","price":1258000},{"date":"1397/05/25 13:15","price":1259000},{"date":"1397/05/25 13:30","price":1260000},{"date":"1397/05/25 13:40","price":1262000},{"date":"1397/05/25 13:45","price":1261000},{"date":"1397/05/25 13:55","price":1260000},{"date":"1397/05/25 14:10","price":1262000},{"date":"1397/05/25 14:15","price":1263000},{"date":"1397/05/25 14:35","price":1264000},{"date":"1397/05/25 14:40","price":1265000},{"date":"1397/05/25 14:45","price":1266000},{"date":"1397/05/25 15:10","price":1265000},{"date":"1397/05/25 15:15","price":1264000},{"date":"1397/05/25 15:25","price":1263000},{"date":"1397/05/25 15:30","price":1264000},{"date":"1397/05/25 15:40","price":1263000},{"date":"1397/05/25 15:50","price":1262000},{"date":"1397/05/25 15:55","price":1263000},{"date":"1397/05/25 16:15","price":1264000},{"date":"1397/05/25 16:20","price":1263000},{"date":"1397/05/25 16:25","price":1264000},{"date":"1397/05/25 16:45","price":1265000},{"date":"1397/05/25 16:50","price":1266000},{"date":"1397/05/25 16:55","price":1265000},{"date":"1397/05/25 17:05","price":1266000},{"date":"1397/05/25 17:15","price":1265000},{"date":"1397/05/25 17:20","price":1266000},{"date":"1397/05/25 17:30","price":1265000},{"date":"1397/05/25 17:40","price":1264000},{"date":"1397/05/25 18:10","price":1265000},{"date":"1397/05/25 18:25","price":1266000},{"date":"1397/05/25 18:45","price":1267000},{"date":"1397/05/25 18:50","price":1268000},{"date":"1397/05/25 19:05","price":1269000},{"date":"1397/05/25 19:20","price":1270000},{"date":"1397/05/25 19:30","price":1274000},{"date":"1397/05/25 19:45","price":1273000},{"date":"1397/05/25 19:50","price":1272000},{"date":"1397/05/25 20:10","price":1273000},{"date":"1397/05/25 20:20","price":1274000},{"date":"1397/05/25 20:25","price":1276000},{"date":"1397/05/25 20:40","price":1277000},{"date":"1397/05/25 20:50","price":1278000},{"date":"1397/05/25 21:00","price":1279000},{"date":"1397/05/25 21:05","price":1281000},{"date":"1397/05/25 21:15","price":1283000},{"date":"1397/05/25 21:20","price":1281000},{"date":"1397/05/25 21:25","price":1284000},{"date":"1397/05/25 21:30","price":1287000},{"date":"1397/05/25 21:40","price":1284000},{"date":"1397/05/25 21:50","price":1282000},{"date":"1397/05/25 21:55","price":1283000},{"date":"1397/05/25 22:00","price":1282000},{"date":"1397/05/25 22:15","price":1283000},{"date":"1397/05/25 22:25","price":1282000},{"date":"1397/05/25 22:40","price":1283000},{"date":"1397/05/25 22:45","price":1281000},{"date":"1397/05/25 22:50","price":1282000},{"date":"1397/05/25 22:55","price":1281000},{"date":"1397/05/25 23:30","price":1283000},{"date":"1397/05/25 23:40","price":1282000},{"date":"1397/05/25 23:50","price":1281000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398