پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1251500
بیشترین: 
1286500
قیمت تقلبی: 
1280500
زمان: 
5/25 23:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 25 مرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1280500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 01:15","price":1257500},{"date":"1397/05/25 12:00","price":1258500},{"date":"1397/05/25 12:05","price":1254500},{"date":"1397/05/25 12:20","price":1251500},{"date":"1397/05/25 12:25","price":1253500},{"date":"1397/05/25 12:40","price":1254500},{"date":"1397/05/25 13:05","price":1255500},{"date":"1397/05/25 13:10","price":1257500},{"date":"1397/05/25 13:15","price":1258500},{"date":"1397/05/25 13:30","price":1259500},{"date":"1397/05/25 13:40","price":1261500},{"date":"1397/05/25 13:45","price":1260500},{"date":"1397/05/25 13:50","price":1259500},{"date":"1397/05/25 14:10","price":1261500},{"date":"1397/05/25 14:15","price":1262500},{"date":"1397/05/25 14:35","price":1263500},{"date":"1397/05/25 14:40","price":1264500},{"date":"1397/05/25 14:45","price":1265500},{"date":"1397/05/25 15:10","price":1264500},{"date":"1397/05/25 15:15","price":1263500},{"date":"1397/05/25 15:25","price":1262500},{"date":"1397/05/25 15:30","price":1263500},{"date":"1397/05/25 15:40","price":1262500},{"date":"1397/05/25 15:50","price":1261500},{"date":"1397/05/25 15:55","price":1262500},{"date":"1397/05/25 16:15","price":1263500},{"date":"1397/05/25 16:20","price":1262500},{"date":"1397/05/25 16:25","price":1263500},{"date":"1397/05/25 16:45","price":1264500},{"date":"1397/05/25 16:50","price":1265500},{"date":"1397/05/25 16:55","price":1264500},{"date":"1397/05/25 17:05","price":1265500},{"date":"1397/05/25 17:15","price":1264500},{"date":"1397/05/25 17:20","price":1265500},{"date":"1397/05/25 17:30","price":1264500},{"date":"1397/05/25 17:40","price":1263500},{"date":"1397/05/25 18:10","price":1264500},{"date":"1397/05/25 18:25","price":1265500},{"date":"1397/05/25 18:45","price":1266500},{"date":"1397/05/25 18:50","price":1267500},{"date":"1397/05/25 19:05","price":1268500},{"date":"1397/05/25 19:25","price":1269500},{"date":"1397/05/25 19:30","price":1273500},{"date":"1397/05/25 19:45","price":1272500},{"date":"1397/05/25 19:50","price":1271500},{"date":"1397/05/25 20:10","price":1272500},{"date":"1397/05/25 20:20","price":1273500},{"date":"1397/05/25 20:25","price":1275500},{"date":"1397/05/25 20:40","price":1276500},{"date":"1397/05/25 20:50","price":1277500},{"date":"1397/05/25 21:00","price":1278500},{"date":"1397/05/25 21:05","price":1280500},{"date":"1397/05/25 21:15","price":1282500},{"date":"1397/05/25 21:20","price":1280500},{"date":"1397/05/25 21:25","price":1283500},{"date":"1397/05/25 21:30","price":1286500},{"date":"1397/05/25 21:40","price":1283500},{"date":"1397/05/25 21:50","price":1281500},{"date":"1397/05/25 21:55","price":1282500},{"date":"1397/05/25 22:00","price":1281500},{"date":"1397/05/25 22:15","price":1282500},{"date":"1397/05/25 22:25","price":1281500},{"date":"1397/05/25 22:40","price":1282500},{"date":"1397/05/25 22:45","price":1280500},{"date":"1397/05/25 22:50","price":1281500},{"date":"1397/05/25 22:55","price":1280500},{"date":"1397/05/25 23:30","price":1282500},{"date":"1397/05/25 23:40","price":1281500},{"date":"1397/05/25 23:50","price":1280500}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398