پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9769
بیشترین: 
1.9995
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9877
زمان: 
5/25 23:08
قیمت بنزین امروز 25 مرداد 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 25 مرداد 1397 , 1.9877 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 00:08","price":1.996},{"date":"1397/05/25 01:08","price":1.991},{"date":"1397/05/25 02:08","price":1.992},{"date":"1397/05/25 03:08","price":1.9905},{"date":"1397/05/25 04:08","price":1.9895},{"date":"1397/05/25 05:08","price":1.988},{"date":"1397/05/25 06:08","price":1.9895},{"date":"1397/05/25 07:08","price":1.999},{"date":"1397/05/25 08:08","price":1.996},{"date":"1397/05/25 09:08","price":1.9985},{"date":"1397/05/25 10:08","price":1.9995},{"date":"1397/05/25 12:08","price":1.9987},{"date":"1397/05/25 13:08","price":1.9954},{"date":"1397/05/25 14:08","price":1.9845},{"date":"1397/05/25 14:32","price":1.9861},{"date":"1397/05/25 15:08","price":1.9845},{"date":"1397/05/25 16:08","price":1.9861},{"date":"1397/05/25 17:08","price":1.9875},{"date":"1397/05/25 18:08","price":1.9857},{"date":"1397/05/25 19:08","price":1.9769},{"date":"1397/05/25 20:08","price":1.9784},{"date":"1397/05/25 21:08","price":1.98},{"date":"1397/05/25 22:08","price":1.988},{"date":"1397/05/25 23:08","price":1.9877}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398