پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2.0831
بیشترین: 
2.0989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0957
زمان: 
5/25 23:08
قیمت نفت کوره امروز 25 مرداد 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 مرداد 1397 , 2.0957 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/25 00:08","price":2.0902},{"date":"1397/05/25 01:08","price":2.0894},{"date":"1397/05/25 02:08","price":2.0887},{"date":"1397/05/25 03:08","price":2.0877},{"date":"1397/05/25 04:08","price":2.0866},{"date":"1397/05/25 05:08","price":2.0831},{"date":"1397/05/25 06:08","price":2.0908},{"date":"1397/05/25 07:08","price":2.098},{"date":"1397/05/25 08:08","price":2.0923},{"date":"1397/05/25 09:08","price":2.0967},{"date":"1397/05/25 10:08","price":2.0978},{"date":"1397/05/25 11:08","price":2.0964},{"date":"1397/05/25 12:08","price":2.0979},{"date":"1397/05/25 13:08","price":2.0958},{"date":"1397/05/25 14:08","price":2.0928},{"date":"1397/05/25 14:32","price":2.0949},{"date":"1397/05/25 15:08","price":2.0905},{"date":"1397/05/25 16:08","price":2.0948},{"date":"1397/05/25 17:08","price":2.0956},{"date":"1397/05/25 18:08","price":2.0896},{"date":"1397/05/25 19:08","price":2.0838},{"date":"1397/05/25 20:08","price":2.0934},{"date":"1397/05/25 21:08","price":2.0989},{"date":"1397/05/25 22:08","price":2.097},{"date":"1397/05/25 23:08","price":2.0957}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398