کمترین: 
145
بیشترین: 
152
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
149
زمان: 
5/24 20:50
قیمت روپیه هند امروز 24 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 24 مرداد 1397 , 149 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:50","price":151},{"date":"1397/05/24 11:00","price":150},{"date":"1397/05/24 11:50","price":149},{"date":"1397/05/24 12:00","price":150},{"date":"1397/05/24 12:10","price":151},{"date":"1397/05/24 12:20","price":150},{"date":"1397/05/24 12:30","price":149},{"date":"1397/05/24 13:00","price":148},{"date":"1397/05/24 13:10","price":149},{"date":"1397/05/24 13:30","price":151},{"date":"1397/05/24 13:50","price":148},{"date":"1397/05/24 14:10","price":149},{"date":"1397/05/24 14:20","price":148},{"date":"1397/05/24 14:30","price":149},{"date":"1397/05/24 14:50","price":150},{"date":"1397/05/24 15:00","price":149},{"date":"1397/05/24 15:10","price":152},{"date":"1397/05/24 15:20","price":150},{"date":"1397/05/24 15:30","price":151},{"date":"1397/05/24 16:00","price":152},{"date":"1397/05/24 16:10","price":151},{"date":"1397/05/24 16:50","price":150},{"date":"1397/05/24 17:30","price":151},{"date":"1397/05/24 18:00","price":149},{"date":"1397/05/24 18:20","price":150},{"date":"1397/05/24 19:10","price":149},{"date":"1397/05/24 19:50","price":145},{"date":"1397/05/24 20:00","price":147},{"date":"1397/05/24 20:50","price":149}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398