کمترین: 
20
بیشترین: 
22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21
زمان: 
5/24 19:10
قیمت درام ارمنستان امروز 24 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 24 مرداد 1397 , 21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":20},{"date":"1397/05/24 15:10","price":21},{"date":"1397/05/24 15:20","price":20},{"date":"1397/05/24 16:00","price":21},{"date":"1397/05/24 16:30","price":20},{"date":"1397/05/24 17:30","price":21},{"date":"1397/05/24 17:50","price":20},{"date":"1397/05/24 18:10","price":21},{"date":"1397/05/24 18:20","price":22},{"date":"1397/05/24 19:10","price":21}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398