پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
6027
بیشترین: 
6296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6133
زمان: 
5/24 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 24 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 24 مرداد 1397 , 6133 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":6205},{"date":"1397/05/24 10:30","price":6206},{"date":"1397/05/24 10:50","price":6208},{"date":"1397/05/24 11:00","price":6207},{"date":"1397/05/24 11:10","price":6204},{"date":"1397/05/24 11:20","price":6208},{"date":"1397/05/24 11:30","price":6110},{"date":"1397/05/24 11:50","price":6139},{"date":"1397/05/24 12:00","price":6191},{"date":"1397/05/24 12:10","price":6211},{"date":"1397/05/24 12:20","price":6199},{"date":"1397/05/24 12:30","price":6188},{"date":"1397/05/24 12:50","price":6122},{"date":"1397/05/24 13:00","price":6178},{"date":"1397/05/24 13:10","price":6176},{"date":"1397/05/24 13:20","price":6211},{"date":"1397/05/24 13:30","price":6180},{"date":"1397/05/24 13:50","price":6131},{"date":"1397/05/24 14:00","price":6114},{"date":"1397/05/24 14:10","price":6176},{"date":"1397/05/24 14:20","price":6174},{"date":"1397/05/24 14:30","price":6215},{"date":"1397/05/24 14:50","price":6200},{"date":"1397/05/24 15:00","price":6154},{"date":"1397/05/24 15:10","price":6252},{"date":"1397/05/24 15:20","price":6247},{"date":"1397/05/24 15:50","price":6253},{"date":"1397/05/24 16:00","price":6296},{"date":"1397/05/24 16:10","price":6262},{"date":"1397/05/24 16:20","price":6272},{"date":"1397/05/24 16:30","price":6248},{"date":"1397/05/24 16:50","price":6236},{"date":"1397/05/24 17:00","price":6228},{"date":"1397/05/24 17:10","price":6231},{"date":"1397/05/24 17:20","price":6235},{"date":"1397/05/24 17:30","price":6256},{"date":"1397/05/24 17:50","price":6240},{"date":"1397/05/24 18:00","price":6185},{"date":"1397/05/24 18:10","price":6198},{"date":"1397/05/24 18:20","price":6217},{"date":"1397/05/24 18:30","price":6230},{"date":"1397/05/24 18:50","price":6218},{"date":"1397/05/24 19:00","price":6215},{"date":"1397/05/24 19:10","price":6176},{"date":"1397/05/24 19:20","price":6160},{"date":"1397/05/24 19:30","price":6176},{"date":"1397/05/24 19:50","price":6027},{"date":"1397/05/24 20:00","price":6056},{"date":"1397/05/24 20:10","price":6089},{"date":"1397/05/24 20:20","price":6098},{"date":"1397/05/24 20:30","price":6066},{"date":"1397/05/24 20:50","price":6136},{"date":"1397/05/24 21:00","price":6144},{"date":"1397/05/24 21:10","price":6167},{"date":"1397/05/24 21:20","price":6133}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398