پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2513
بیشترین: 
2630
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2556
زمان: 
5/24 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 24 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 24 مرداد 1397 , 2556 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":2588},{"date":"1397/05/24 10:50","price":2590},{"date":"1397/05/24 11:00","price":2588},{"date":"1397/05/24 11:10","price":2586},{"date":"1397/05/24 11:20","price":2587},{"date":"1397/05/24 11:30","price":2588},{"date":"1397/05/24 11:50","price":2554},{"date":"1397/05/24 12:00","price":2570},{"date":"1397/05/24 12:10","price":2590},{"date":"1397/05/24 12:20","price":2588},{"date":"1397/05/24 12:30","price":2557},{"date":"1397/05/24 12:50","price":2571},{"date":"1397/05/24 13:00","price":2558},{"date":"1397/05/24 13:10","price":2570},{"date":"1397/05/24 13:20","price":2587},{"date":"1397/05/24 13:30","price":2612},{"date":"1397/05/24 13:50","price":2565},{"date":"1397/05/24 14:00","price":2547},{"date":"1397/05/24 14:10","price":2569},{"date":"1397/05/24 14:20","price":2559},{"date":"1397/05/24 14:30","price":2577},{"date":"1397/05/24 14:50","price":2562},{"date":"1397/05/24 15:00","price":2579},{"date":"1397/05/24 15:10","price":2630},{"date":"1397/05/24 15:20","price":2593},{"date":"1397/05/24 15:30","price":2604},{"date":"1397/05/24 15:50","price":2606},{"date":"1397/05/24 16:00","price":2625},{"date":"1397/05/24 16:10","price":2611},{"date":"1397/05/24 16:20","price":2614},{"date":"1397/05/24 16:30","price":2605},{"date":"1397/05/24 16:50","price":2600},{"date":"1397/05/24 17:10","price":2597},{"date":"1397/05/24 17:20","price":2599},{"date":"1397/05/24 17:30","price":2608},{"date":"1397/05/24 17:50","price":2606},{"date":"1397/05/24 18:00","price":2580},{"date":"1397/05/24 18:10","price":2585},{"date":"1397/05/24 18:20","price":2593},{"date":"1397/05/24 18:30","price":2598},{"date":"1397/05/24 18:50","price":2595},{"date":"1397/05/24 19:00","price":2591},{"date":"1397/05/24 19:10","price":2575},{"date":"1397/05/24 19:20","price":2568},{"date":"1397/05/24 19:30","price":2575},{"date":"1397/05/24 19:50","price":2513},{"date":"1397/05/24 20:00","price":2531},{"date":"1397/05/24 20:10","price":2547},{"date":"1397/05/24 20:20","price":2542},{"date":"1397/05/24 20:30","price":2532},{"date":"1397/05/24 20:50","price":2565},{"date":"1397/05/24 21:00","price":2561},{"date":"1397/05/24 21:10","price":2571},{"date":"1397/05/24 21:20","price":2556}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398