پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1313
بیشترین: 
1372
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1336
زمان: 
5/24 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 24 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 24 مرداد 1397 , 1336 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":1352},{"date":"1397/05/24 10:50","price":1353},{"date":"1397/05/24 11:00","price":1352},{"date":"1397/05/24 11:10","price":1351},{"date":"1397/05/24 11:20","price":1352},{"date":"1397/05/24 11:50","price":1334},{"date":"1397/05/24 12:00","price":1342},{"date":"1397/05/24 12:10","price":1352},{"date":"1397/05/24 12:20","price":1351},{"date":"1397/05/24 12:30","price":1338},{"date":"1397/05/24 12:50","price":1342},{"date":"1397/05/24 13:00","price":1335},{"date":"1397/05/24 13:10","price":1342},{"date":"1397/05/24 13:20","price":1344},{"date":"1397/05/24 13:30","price":1357},{"date":"1397/05/24 13:50","price":1339},{"date":"1397/05/24 14:00","price":1330},{"date":"1397/05/24 14:10","price":1342},{"date":"1397/05/24 14:20","price":1336},{"date":"1397/05/24 14:30","price":1344},{"date":"1397/05/24 14:50","price":1340},{"date":"1397/05/24 15:00","price":1347},{"date":"1397/05/24 15:10","price":1372},{"date":"1397/05/24 15:20","price":1353},{"date":"1397/05/24 15:30","price":1361},{"date":"1397/05/24 15:50","price":1362},{"date":"1397/05/24 16:00","price":1371},{"date":"1397/05/24 16:10","price":1364},{"date":"1397/05/24 16:20","price":1366},{"date":"1397/05/24 16:30","price":1361},{"date":"1397/05/24 16:50","price":1358},{"date":"1397/05/24 17:10","price":1357},{"date":"1397/05/24 17:20","price":1358},{"date":"1397/05/24 17:30","price":1362},{"date":"1397/05/24 17:50","price":1361},{"date":"1397/05/24 18:00","price":1347},{"date":"1397/05/24 18:10","price":1350},{"date":"1397/05/24 18:20","price":1354},{"date":"1397/05/24 18:30","price":1357},{"date":"1397/05/24 18:50","price":1356},{"date":"1397/05/24 19:00","price":1354},{"date":"1397/05/24 19:10","price":1345},{"date":"1397/05/24 19:20","price":1341},{"date":"1397/05/24 19:30","price":1345},{"date":"1397/05/24 19:50","price":1313},{"date":"1397/05/24 20:00","price":1322},{"date":"1397/05/24 20:10","price":1326},{"date":"1397/05/24 20:20","price":1328},{"date":"1397/05/24 20:30","price":1326},{"date":"1397/05/24 20:50","price":1340},{"date":"1397/05/24 21:00","price":1338},{"date":"1397/05/24 21:10","price":1343},{"date":"1397/05/24 21:20","price":1336}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398