پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7463
بیشترین: 
7810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7601
زمان: 
5/24 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 24 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 24 مرداد 1397 , 7601 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":7687},{"date":"1397/05/24 10:30","price":7694},{"date":"1397/05/24 11:00","price":7693},{"date":"1397/05/24 11:10","price":7689},{"date":"1397/05/24 11:20","price":7692},{"date":"1397/05/24 11:30","price":7696},{"date":"1397/05/24 11:50","price":7596},{"date":"1397/05/24 12:00","price":7640},{"date":"1397/05/24 12:10","price":7701},{"date":"1397/05/24 12:20","price":7688},{"date":"1397/05/24 12:30","price":7599},{"date":"1397/05/24 12:50","price":7614},{"date":"1397/05/24 13:00","price":7594},{"date":"1397/05/24 13:10","price":7636},{"date":"1397/05/24 13:20","price":7686},{"date":"1397/05/24 13:30","price":7757},{"date":"1397/05/24 13:50","price":7621},{"date":"1397/05/24 14:00","price":7608},{"date":"1397/05/24 14:10","price":7648},{"date":"1397/05/24 14:20","price":7607},{"date":"1397/05/24 14:30","price":7649},{"date":"1397/05/24 14:50","price":7607},{"date":"1397/05/24 15:00","price":7632},{"date":"1397/05/24 15:10","price":7810},{"date":"1397/05/24 15:20","price":7695},{"date":"1397/05/24 15:30","price":7740},{"date":"1397/05/24 15:50","price":7744},{"date":"1397/05/24 16:00","price":7798},{"date":"1397/05/24 16:10","price":7756},{"date":"1397/05/24 16:20","price":7768},{"date":"1397/05/24 16:30","price":7738},{"date":"1397/05/24 16:50","price":7728},{"date":"1397/05/24 17:00","price":7726},{"date":"1397/05/24 17:10","price":7724},{"date":"1397/05/24 17:30","price":7755},{"date":"1397/05/24 17:50","price":7731},{"date":"1397/05/24 18:00","price":7661},{"date":"1397/05/24 18:10","price":7678},{"date":"1397/05/24 18:20","price":7700},{"date":"1397/05/24 18:30","price":7683},{"date":"1397/05/24 18:50","price":7709},{"date":"1397/05/24 19:00","price":7694},{"date":"1397/05/24 19:10","price":7649},{"date":"1397/05/24 19:20","price":7631},{"date":"1397/05/24 19:30","price":7647},{"date":"1397/05/24 19:50","price":7463},{"date":"1397/05/24 20:00","price":7499},{"date":"1397/05/24 20:10","price":7568},{"date":"1397/05/24 20:20","price":7549},{"date":"1397/05/24 20:30","price":7522},{"date":"1397/05/24 20:50","price":7602},{"date":"1397/05/24 21:00","price":7615},{"date":"1397/05/24 21:10","price":7645},{"date":"1397/05/24 21:20","price":7601}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398