کمترین: 
83
بیشترین: 
86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84
زمان: 
5/24 21:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 مرداد 1397 , 84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":85},{"date":"1397/05/24 11:50","price":84},{"date":"1397/05/24 12:10","price":85},{"date":"1397/05/24 12:30","price":84},{"date":"1397/05/24 13:20","price":85},{"date":"1397/05/24 13:30","price":86},{"date":"1397/05/24 13:50","price":84},{"date":"1397/05/24 15:10","price":86},{"date":"1397/05/24 15:20","price":85},{"date":"1397/05/24 16:00","price":86},{"date":"1397/05/24 17:10","price":85},{"date":"1397/05/24 17:30","price":86},{"date":"1397/05/24 18:00","price":85},{"date":"1397/05/24 19:20","price":84},{"date":"1397/05/24 19:50","price":83},{"date":"1397/05/24 20:10","price":84},{"date":"1397/05/24 20:30","price":83},{"date":"1397/05/24 20:50","price":84},{"date":"1397/05/24 21:10","price":85},{"date":"1397/05/24 21:20","price":84}
بروزرسانی در تاریخ 25 تیر 1399