پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1216
بیشترین: 
1278
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1238
زمان: 
5/24 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 24 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 24 مرداد 1397 , 1238 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":1257},{"date":"1397/05/24 10:30","price":1258},{"date":"1397/05/24 10:50","price":1260},{"date":"1397/05/24 11:00","price":1259},{"date":"1397/05/24 11:20","price":1260},{"date":"1397/05/24 11:50","price":1244},{"date":"1397/05/24 12:00","price":1250},{"date":"1397/05/24 12:10","price":1261},{"date":"1397/05/24 12:20","price":1258},{"date":"1397/05/24 12:30","price":1243},{"date":"1397/05/24 12:50","price":1249},{"date":"1397/05/24 13:00","price":1241},{"date":"1397/05/24 13:10","price":1249},{"date":"1397/05/24 13:20","price":1258},{"date":"1397/05/24 13:30","price":1269},{"date":"1397/05/24 13:50","price":1247},{"date":"1397/05/24 14:00","price":1237},{"date":"1397/05/24 14:10","price":1249},{"date":"1397/05/24 14:20","price":1245},{"date":"1397/05/24 14:30","price":1251},{"date":"1397/05/24 14:50","price":1245},{"date":"1397/05/24 15:00","price":1249},{"date":"1397/05/24 15:10","price":1278},{"date":"1397/05/24 15:20","price":1259},{"date":"1397/05/24 15:30","price":1266},{"date":"1397/05/24 15:50","price":1267},{"date":"1397/05/24 16:00","price":1276},{"date":"1397/05/24 16:10","price":1268},{"date":"1397/05/24 16:20","price":1271},{"date":"1397/05/24 16:30","price":1266},{"date":"1397/05/24 16:50","price":1264},{"date":"1397/05/24 17:10","price":1263},{"date":"1397/05/24 17:30","price":1268},{"date":"1397/05/24 17:50","price":1265},{"date":"1397/05/24 18:00","price":1252},{"date":"1397/05/24 18:10","price":1255},{"date":"1397/05/24 18:20","price":1259},{"date":"1397/05/24 18:30","price":1261},{"date":"1397/05/24 18:50","price":1258},{"date":"1397/05/24 19:00","price":1257},{"date":"1397/05/24 19:10","price":1249},{"date":"1397/05/24 19:20","price":1245},{"date":"1397/05/24 19:30","price":1248},{"date":"1397/05/24 19:50","price":1216},{"date":"1397/05/24 20:00","price":1221},{"date":"1397/05/24 20:10","price":1232},{"date":"1397/05/24 20:20","price":1229},{"date":"1397/05/24 20:30","price":1225},{"date":"1397/05/24 20:50","price":1238},{"date":"1397/05/24 21:00","price":1240},{"date":"1397/05/24 21:10","price":1245},{"date":"1397/05/24 21:20","price":1238}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398