پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
27147
بیشترین: 
28360
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27620
زمان: 
5/24 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 24 مرداد 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 24 مرداد 1397 , 27620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":27949},{"date":"1397/05/24 10:30","price":27947},{"date":"1397/05/24 10:50","price":27971},{"date":"1397/05/24 11:00","price":27950},{"date":"1397/05/24 11:10","price":27929},{"date":"1397/05/24 11:20","price":27945},{"date":"1397/05/24 11:30","price":27950},{"date":"1397/05/24 11:50","price":27579},{"date":"1397/05/24 12:00","price":27741},{"date":"1397/05/24 12:10","price":27962},{"date":"1397/05/24 12:20","price":27894},{"date":"1397/05/24 12:30","price":27659},{"date":"1397/05/24 12:50","price":27741},{"date":"1397/05/24 13:00","price":27612},{"date":"1397/05/24 13:10","price":27747},{"date":"1397/05/24 13:20","price":27781},{"date":"1397/05/24 13:30","price":28055},{"date":"1397/05/24 13:50","price":27692},{"date":"1397/05/24 14:00","price":27537},{"date":"1397/05/24 14:10","price":27748},{"date":"1397/05/24 14:20","price":27635},{"date":"1397/05/24 14:30","price":27798},{"date":"1397/05/24 14:50","price":27718},{"date":"1397/05/24 15:00","price":27855},{"date":"1397/05/24 15:10","price":28187},{"date":"1397/05/24 15:20","price":28024},{"date":"1397/05/24 15:30","price":28137},{"date":"1397/05/24 15:50","price":28157},{"date":"1397/05/24 16:00","price":28360},{"date":"1397/05/24 16:10","price":28204},{"date":"1397/05/24 16:20","price":28246},{"date":"1397/05/24 16:30","price":28138},{"date":"1397/05/24 16:50","price":28087},{"date":"1397/05/24 17:10","price":28057},{"date":"1397/05/24 17:20","price":28076},{"date":"1397/05/24 17:30","price":28171},{"date":"1397/05/24 17:50","price":28137},{"date":"1397/05/24 18:00","price":27858},{"date":"1397/05/24 18:10","price":27911},{"date":"1397/05/24 18:20","price":27999},{"date":"1397/05/24 18:30","price":28057},{"date":"1397/05/24 18:50","price":28037},{"date":"1397/05/24 19:00","price":27989},{"date":"1397/05/24 19:10","price":27815},{"date":"1397/05/24 19:20","price":27733},{"date":"1397/05/24 19:30","price":27811},{"date":"1397/05/24 19:50","price":27147},{"date":"1397/05/24 20:00","price":27339},{"date":"1397/05/24 20:10","price":27420},{"date":"1397/05/24 20:20","price":27462},{"date":"1397/05/24 20:30","price":27431},{"date":"1397/05/24 20:50","price":27707},{"date":"1397/05/24 21:00","price":27672},{"date":"1397/05/24 21:10","price":27778},{"date":"1397/05/24 21:20","price":27620}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398