پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
26686
بیشترین: 
27896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
27147
زمان: 
5/24 21:20
قیمت ریال عمان امروز 24 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 24 مرداد 1397 , 27147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":27472},{"date":"1397/05/24 10:50","price":27496},{"date":"1397/05/24 11:00","price":27472},{"date":"1397/05/24 11:10","price":27457},{"date":"1397/05/24 11:20","price":27465},{"date":"1397/05/24 11:30","price":27475},{"date":"1397/05/24 11:50","price":27116},{"date":"1397/05/24 12:00","price":27270},{"date":"1397/05/24 12:10","price":27487},{"date":"1397/05/24 12:20","price":27456},{"date":"1397/05/24 12:30","price":27122},{"date":"1397/05/24 12:50","price":27267},{"date":"1397/05/24 13:00","price":27142},{"date":"1397/05/24 13:10","price":27277},{"date":"1397/05/24 13:20","price":27455},{"date":"1397/05/24 13:30","price":27718},{"date":"1397/05/24 13:50","price":27221},{"date":"1397/05/24 14:00","price":27035},{"date":"1397/05/24 14:10","price":27279},{"date":"1397/05/24 14:20","price":27170},{"date":"1397/05/24 14:30","price":27325},{"date":"1397/05/24 14:50","price":27180},{"date":"1397/05/24 15:00","price":27275},{"date":"1397/05/24 15:10","price":27896},{"date":"1397/05/24 15:20","price":27506},{"date":"1397/05/24 15:30","price":27658},{"date":"1397/05/24 15:50","price":27680},{"date":"1397/05/24 16:00","price":27876},{"date":"1397/05/24 16:10","price":27726},{"date":"1397/05/24 16:20","price":27767},{"date":"1397/05/24 16:30","price":27661},{"date":"1397/05/24 16:50","price":27612},{"date":"1397/05/24 17:00","price":27575},{"date":"1397/05/24 17:10","price":27583},{"date":"1397/05/24 17:20","price":27601},{"date":"1397/05/24 17:30","price":27697},{"date":"1397/05/24 17:50","price":27625},{"date":"1397/05/24 18:00","price":27385},{"date":"1397/05/24 18:10","price":27437},{"date":"1397/05/24 18:20","price":27524},{"date":"1397/05/24 18:30","price":27581},{"date":"1397/05/24 18:50","price":27451},{"date":"1397/05/24 19:00","price":27513},{"date":"1397/05/24 19:10","price":27342},{"date":"1397/05/24 19:20","price":27261},{"date":"1397/05/24 19:30","price":27339},{"date":"1397/05/24 19:50","price":26686},{"date":"1397/05/24 20:00","price":26803},{"date":"1397/05/24 20:10","price":27061},{"date":"1397/05/24 20:20","price":26993},{"date":"1397/05/24 20:30","price":26890},{"date":"1397/05/24 20:50","price":27161},{"date":"1397/05/24 21:00","price":27198},{"date":"1397/05/24 21:10","price":27302},{"date":"1397/05/24 21:20","price":27147}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398