پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2848
بیشترین: 
2959
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2900
زمان: 
5/24 21:20
قیمت ریال قطر امروز 24 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 24 مرداد 1397 , 2900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":2913},{"date":"1397/05/24 10:30","price":2914},{"date":"1397/05/24 10:50","price":2917},{"date":"1397/05/24 11:20","price":2913},{"date":"1397/05/24 11:30","price":2914},{"date":"1397/05/24 11:50","price":2876},{"date":"1397/05/24 12:00","price":2892},{"date":"1397/05/24 12:10","price":2915},{"date":"1397/05/24 12:20","price":2911},{"date":"1397/05/24 12:30","price":2887},{"date":"1397/05/24 12:50","price":2877},{"date":"1397/05/24 13:00","price":2878},{"date":"1397/05/24 13:10","price":2893},{"date":"1397/05/24 13:20","price":2912},{"date":"1397/05/24 13:30","price":2940},{"date":"1397/05/24 13:50","price":2887},{"date":"1397/05/24 14:00","price":2882},{"date":"1397/05/24 14:10","price":2881},{"date":"1397/05/24 14:30","price":2898},{"date":"1397/05/24 14:50","price":2879},{"date":"1397/05/24 15:00","price":2892},{"date":"1397/05/24 15:10","price":2959},{"date":"1397/05/24 15:20","price":2917},{"date":"1397/05/24 15:30","price":2934},{"date":"1397/05/24 15:50","price":2937},{"date":"1397/05/24 16:00","price":2956},{"date":"1397/05/24 16:10","price":2940},{"date":"1397/05/24 16:20","price":2951},{"date":"1397/05/24 16:30","price":2933},{"date":"1397/05/24 16:50","price":2928},{"date":"1397/05/24 17:00","price":2936},{"date":"1397/05/24 17:10","price":2926},{"date":"1397/05/24 17:20","price":2928},{"date":"1397/05/24 17:30","price":2927},{"date":"1397/05/24 17:50","price":2940},{"date":"1397/05/24 18:00","price":2909},{"date":"1397/05/24 18:10","price":2903},{"date":"1397/05/24 18:20","price":2916},{"date":"1397/05/24 18:30","price":2927},{"date":"1397/05/24 18:50","price":2914},{"date":"1397/05/24 19:00","price":2918},{"date":"1397/05/24 19:10","price":2900},{"date":"1397/05/24 19:20","price":2891},{"date":"1397/05/24 19:30","price":2894},{"date":"1397/05/24 19:50","price":2854},{"date":"1397/05/24 20:00","price":2848},{"date":"1397/05/24 20:10","price":2863},{"date":"1397/05/24 20:20","price":2878},{"date":"1397/05/24 20:30","price":2853},{"date":"1397/05/24 20:50","price":2890},{"date":"1397/05/24 21:00","price":2885},{"date":"1397/05/24 21:10","price":2897},{"date":"1397/05/24 21:20","price":2900}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398