پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2749
بیشترین: 
2879
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2797
زمان: 
5/24 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 24 مرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 24 مرداد 1397 , 2797 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":2832},{"date":"1397/05/24 10:50","price":2835},{"date":"1397/05/24 11:00","price":2833},{"date":"1397/05/24 11:10","price":2831},{"date":"1397/05/24 11:20","price":2833},{"date":"1397/05/24 11:30","price":2786},{"date":"1397/05/24 11:50","price":2794},{"date":"1397/05/24 12:00","price":2813},{"date":"1397/05/24 12:10","price":2833},{"date":"1397/05/24 12:20","price":2827},{"date":"1397/05/24 12:30","price":2823},{"date":"1397/05/24 12:50","price":2792},{"date":"1397/05/24 13:00","price":2797},{"date":"1397/05/24 13:10","price":2819},{"date":"1397/05/24 13:20","price":2828},{"date":"1397/05/24 13:30","price":2834},{"date":"1397/05/24 13:50","price":2796},{"date":"1397/05/24 14:00","price":2789},{"date":"1397/05/24 14:10","price":2800},{"date":"1397/05/24 14:30","price":2844},{"date":"1397/05/24 14:50","price":2793},{"date":"1397/05/24 15:00","price":2808},{"date":"1397/05/24 15:10","price":2879},{"date":"1397/05/24 15:20","price":2849},{"date":"1397/05/24 15:30","price":2850},{"date":"1397/05/24 15:50","price":2852},{"date":"1397/05/24 16:00","price":2872},{"date":"1397/05/24 16:10","price":2857},{"date":"1397/05/24 16:20","price":2861},{"date":"1397/05/24 16:30","price":2850},{"date":"1397/05/24 16:50","price":2845},{"date":"1397/05/24 17:00","price":2846},{"date":"1397/05/24 17:10","price":2843},{"date":"1397/05/24 17:20","price":2844},{"date":"1397/05/24 17:30","price":2855},{"date":"1397/05/24 17:50","price":2847},{"date":"1397/05/24 18:00","price":2821},{"date":"1397/05/24 18:10","price":2827},{"date":"1397/05/24 18:20","price":2836},{"date":"1397/05/24 18:30","price":2842},{"date":"1397/05/24 18:50","price":2839},{"date":"1397/05/24 19:00","price":2835},{"date":"1397/05/24 19:10","price":2817},{"date":"1397/05/24 19:20","price":2810},{"date":"1397/05/24 19:30","price":2816},{"date":"1397/05/24 19:50","price":2749},{"date":"1397/05/24 20:00","price":2771},{"date":"1397/05/24 20:10","price":2777},{"date":"1397/05/24 20:20","price":2782},{"date":"1397/05/24 20:30","price":2767},{"date":"1397/05/24 20:50","price":2806},{"date":"1397/05/24 21:00","price":2801},{"date":"1397/05/24 21:10","price":2816},{"date":"1397/05/24 21:20","price":2797}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398