پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
34099
بیشترین: 
35631
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34702
زمان: 
5/24 21:20
قیمت دینار کویت امروز 24 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 24 مرداد 1397 , 34702 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":35068},{"date":"1397/05/24 10:30","price":35065},{"date":"1397/05/24 10:50","price":35094},{"date":"1397/05/24 11:00","price":35068},{"date":"1397/05/24 11:10","price":35040},{"date":"1397/05/24 11:20","price":35060},{"date":"1397/05/24 11:30","price":35073},{"date":"1397/05/24 11:50","price":34617},{"date":"1397/05/24 12:00","price":34815},{"date":"1397/05/24 12:10","price":35096},{"date":"1397/05/24 12:20","price":35069},{"date":"1397/05/24 12:30","price":34643},{"date":"1397/05/24 12:50","price":34840},{"date":"1397/05/24 13:00","price":34677},{"date":"1397/05/24 13:10","price":34849},{"date":"1397/05/24 13:20","price":35066},{"date":"1397/05/24 13:30","price":35403},{"date":"1397/05/24 13:50","price":34792},{"date":"1397/05/24 14:00","price":34542},{"date":"1397/05/24 14:10","price":34853},{"date":"1397/05/24 14:20","price":34714},{"date":"1397/05/24 14:30","price":34901},{"date":"1397/05/24 14:50","price":34715},{"date":"1397/05/24 15:00","price":34973},{"date":"1397/05/24 15:10","price":35631},{"date":"1397/05/24 15:20","price":35122},{"date":"1397/05/24 15:30","price":35317},{"date":"1397/05/24 15:50","price":35354},{"date":"1397/05/24 16:00","price":35608},{"date":"1397/05/24 16:10","price":35425},{"date":"1397/05/24 16:20","price":35466},{"date":"1397/05/24 16:30","price":35320},{"date":"1397/05/24 16:50","price":35268},{"date":"1397/05/24 17:00","price":35271},{"date":"1397/05/24 17:10","price":35243},{"date":"1397/05/24 17:20","price":35266},{"date":"1397/05/24 17:30","price":35374},{"date":"1397/05/24 17:50","price":35342},{"date":"1397/05/24 18:00","price":34992},{"date":"1397/05/24 18:10","price":35053},{"date":"1397/05/24 18:20","price":35167},{"date":"1397/05/24 18:30","price":35240},{"date":"1397/05/24 18:50","price":35191},{"date":"1397/05/24 19:00","price":35131},{"date":"1397/05/24 19:10","price":34924},{"date":"1397/05/24 19:20","price":34844},{"date":"1397/05/24 19:30","price":34944},{"date":"1397/05/24 19:50","price":34099},{"date":"1397/05/24 20:00","price":34329},{"date":"1397/05/24 20:10","price":34439},{"date":"1397/05/24 20:20","price":34492},{"date":"1397/05/24 20:30","price":34371},{"date":"1397/05/24 20:50","price":34811},{"date":"1397/05/24 21:00","price":34768},{"date":"1397/05/24 21:10","price":34901},{"date":"1397/05/24 21:20","price":34702}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398