پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1117
بیشترین: 
1175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1136
زمان: 
5/24 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 24 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 24 مرداد 1397 , 1136 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":1157},{"date":"1397/05/24 10:50","price":1158},{"date":"1397/05/24 11:20","price":1160},{"date":"1397/05/24 11:30","price":1140},{"date":"1397/05/24 11:50","price":1143},{"date":"1397/05/24 12:00","price":1151},{"date":"1397/05/24 12:10","price":1160},{"date":"1397/05/24 12:20","price":1156},{"date":"1397/05/24 12:30","price":1155},{"date":"1397/05/24 12:50","price":1142},{"date":"1397/05/24 13:00","price":1141},{"date":"1397/05/24 13:10","price":1151},{"date":"1397/05/24 13:20","price":1157},{"date":"1397/05/24 13:30","price":1158},{"date":"1397/05/24 13:50","price":1143},{"date":"1397/05/24 14:00","price":1138},{"date":"1397/05/24 14:10","price":1149},{"date":"1397/05/24 14:20","price":1142},{"date":"1397/05/24 14:30","price":1162},{"date":"1397/05/24 14:50","price":1141},{"date":"1397/05/24 15:00","price":1146},{"date":"1397/05/24 15:10","price":1175},{"date":"1397/05/24 15:20","price":1162},{"date":"1397/05/24 15:50","price":1163},{"date":"1397/05/24 16:00","price":1171},{"date":"1397/05/24 16:10","price":1165},{"date":"1397/05/24 16:20","price":1166},{"date":"1397/05/24 16:30","price":1162},{"date":"1397/05/24 16:50","price":1161},{"date":"1397/05/24 17:10","price":1160},{"date":"1397/05/24 17:30","price":1164},{"date":"1397/05/24 17:50","price":1158},{"date":"1397/05/24 18:00","price":1148},{"date":"1397/05/24 18:10","price":1152},{"date":"1397/05/24 18:20","price":1155},{"date":"1397/05/24 18:30","price":1156},{"date":"1397/05/24 18:50","price":1154},{"date":"1397/05/24 19:00","price":1152},{"date":"1397/05/24 19:10","price":1145},{"date":"1397/05/24 19:20","price":1143},{"date":"1397/05/24 19:30","price":1145},{"date":"1397/05/24 19:50","price":1117},{"date":"1397/05/24 20:00","price":1123},{"date":"1397/05/24 20:10","price":1128},{"date":"1397/05/24 20:20","price":1130},{"date":"1397/05/24 20:30","price":1124},{"date":"1397/05/24 20:50","price":1140},{"date":"1397/05/24 21:10","price":1143},{"date":"1397/05/24 21:20","price":1136}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398