پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
6757
بیشترین: 
7065
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6886
زمان: 
5/24 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 24 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 24 مرداد 1397 , 6886 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":6961},{"date":"1397/05/24 10:30","price":6964},{"date":"1397/05/24 10:50","price":6958},{"date":"1397/05/24 11:00","price":6952},{"date":"1397/05/24 11:10","price":6948},{"date":"1397/05/24 11:20","price":6956},{"date":"1397/05/24 11:30","price":6955},{"date":"1397/05/24 11:50","price":6868},{"date":"1397/05/24 12:00","price":6905},{"date":"1397/05/24 12:10","price":6961},{"date":"1397/05/24 12:20","price":6956},{"date":"1397/05/24 12:30","price":6873},{"date":"1397/05/24 12:50","price":6902},{"date":"1397/05/24 13:00","price":6865},{"date":"1397/05/24 13:10","price":6908},{"date":"1397/05/24 13:20","price":6952},{"date":"1397/05/24 13:30","price":7014},{"date":"1397/05/24 13:50","price":6890},{"date":"1397/05/24 14:00","price":6841},{"date":"1397/05/24 14:10","price":6904},{"date":"1397/05/24 14:20","price":6877},{"date":"1397/05/24 14:30","price":6918},{"date":"1397/05/24 14:50","price":6884},{"date":"1397/05/24 15:00","price":6906},{"date":"1397/05/24 15:10","price":7065},{"date":"1397/05/24 15:20","price":6961},{"date":"1397/05/24 15:30","price":7000},{"date":"1397/05/24 15:50","price":7005},{"date":"1397/05/24 16:00","price":7055},{"date":"1397/05/24 16:10","price":7015},{"date":"1397/05/24 16:20","price":7027},{"date":"1397/05/24 16:30","price":7002},{"date":"1397/05/24 16:50","price":6997},{"date":"1397/05/24 17:00","price":6995},{"date":"1397/05/24 17:10","price":6989},{"date":"1397/05/24 17:20","price":6988},{"date":"1397/05/24 17:30","price":7021},{"date":"1397/05/24 17:50","price":6999},{"date":"1397/05/24 18:00","price":6935},{"date":"1397/05/24 18:10","price":6957},{"date":"1397/05/24 18:20","price":6978},{"date":"1397/05/24 18:30","price":6983},{"date":"1397/05/24 18:50","price":6945},{"date":"1397/05/24 19:00","price":6958},{"date":"1397/05/24 19:10","price":6925},{"date":"1397/05/24 19:20","price":6906},{"date":"1397/05/24 19:30","price":6921},{"date":"1397/05/24 19:50","price":6757},{"date":"1397/05/24 20:00","price":6792},{"date":"1397/05/24 20:10","price":6853},{"date":"1397/05/24 20:20","price":6834},{"date":"1397/05/24 20:30","price":6809},{"date":"1397/05/24 20:50","price":6881},{"date":"1397/05/24 21:00","price":6895},{"date":"1397/05/24 21:10","price":6923},{"date":"1397/05/24 21:20","price":6886}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398