پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7445
بیشترین: 
7773
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7596
زمان: 
5/24 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 24 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 24 مرداد 1397 , 7596 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":7655},{"date":"1397/05/24 10:30","price":7660},{"date":"1397/05/24 10:50","price":7659},{"date":"1397/05/24 11:00","price":7661},{"date":"1397/05/24 11:10","price":7656},{"date":"1397/05/24 11:20","price":7668},{"date":"1397/05/24 11:30","price":7665},{"date":"1397/05/24 11:50","price":7572},{"date":"1397/05/24 12:00","price":7616},{"date":"1397/05/24 12:10","price":7677},{"date":"1397/05/24 12:20","price":7655},{"date":"1397/05/24 12:30","price":7594},{"date":"1397/05/24 12:50","price":7613},{"date":"1397/05/24 13:00","price":7571},{"date":"1397/05/24 13:10","price":7615},{"date":"1397/05/24 13:20","price":7624},{"date":"1397/05/24 13:30","price":7694},{"date":"1397/05/24 13:50","price":7602},{"date":"1397/05/24 14:00","price":7560},{"date":"1397/05/24 14:10","price":7618},{"date":"1397/05/24 14:20","price":7588},{"date":"1397/05/24 14:30","price":7634},{"date":"1397/05/24 14:50","price":7607},{"date":"1397/05/24 15:00","price":7642},{"date":"1397/05/24 15:10","price":7736},{"date":"1397/05/24 15:20","price":7681},{"date":"1397/05/24 15:30","price":7717},{"date":"1397/05/24 15:50","price":7721},{"date":"1397/05/24 16:00","price":7773},{"date":"1397/05/24 16:10","price":7728},{"date":"1397/05/24 16:20","price":7742},{"date":"1397/05/24 16:30","price":7714},{"date":"1397/05/24 16:50","price":7710},{"date":"1397/05/24 17:00","price":7707},{"date":"1397/05/24 17:10","price":7701},{"date":"1397/05/24 17:20","price":7702},{"date":"1397/05/24 17:30","price":7734},{"date":"1397/05/24 17:50","price":7719},{"date":"1397/05/24 18:00","price":7642},{"date":"1397/05/24 18:10","price":7664},{"date":"1397/05/24 18:20","price":7684},{"date":"1397/05/24 18:30","price":7692},{"date":"1397/05/24 18:50","price":7682},{"date":"1397/05/24 19:00","price":7669},{"date":"1397/05/24 19:10","price":7623},{"date":"1397/05/24 19:20","price":7602},{"date":"1397/05/24 19:30","price":7621},{"date":"1397/05/24 19:50","price":7445},{"date":"1397/05/24 20:00","price":7507},{"date":"1397/05/24 20:10","price":7522},{"date":"1397/05/24 20:20","price":7536},{"date":"1397/05/24 20:30","price":7529},{"date":"1397/05/24 20:50","price":7610},{"date":"1397/05/24 21:00","price":7606},{"date":"1397/05/24 21:10","price":7638},{"date":"1397/05/24 21:20","price":7596}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398