پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7829
بیشترین: 
8217
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7976
زمان: 
5/24 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 24 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 مرداد 1397 , 7976 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":8113},{"date":"1397/05/24 10:30","price":8128},{"date":"1397/05/24 10:50","price":8119},{"date":"1397/05/24 11:00","price":8124},{"date":"1397/05/24 11:10","price":8112},{"date":"1397/05/24 11:20","price":8115},{"date":"1397/05/24 11:30","price":8116},{"date":"1397/05/24 11:50","price":8008},{"date":"1397/05/24 12:00","price":8057},{"date":"1397/05/24 12:10","price":8121},{"date":"1397/05/24 12:20","price":8101},{"date":"1397/05/24 12:30","price":8036},{"date":"1397/05/24 12:50","price":8056},{"date":"1397/05/24 13:00","price":8018},{"date":"1397/05/24 13:10","price":8061},{"date":"1397/05/24 13:20","price":8070},{"date":"1397/05/24 13:30","price":8145},{"date":"1397/05/24 13:50","price":8040},{"date":"1397/05/24 14:00","price":7995},{"date":"1397/05/24 14:10","price":8056},{"date":"1397/05/24 14:20","price":8021},{"date":"1397/05/24 14:30","price":8071},{"date":"1397/05/24 14:50","price":8043},{"date":"1397/05/24 15:00","price":8078},{"date":"1397/05/24 15:10","price":8174},{"date":"1397/05/24 15:20","price":8126},{"date":"1397/05/24 15:30","price":8160},{"date":"1397/05/24 15:50","price":8161},{"date":"1397/05/24 16:00","price":8217},{"date":"1397/05/24 16:10","price":8169},{"date":"1397/05/24 16:20","price":8183},{"date":"1397/05/24 16:30","price":8154},{"date":"1397/05/24 16:50","price":8146},{"date":"1397/05/24 17:00","price":8143},{"date":"1397/05/24 17:10","price":8136},{"date":"1397/05/24 17:30","price":8166},{"date":"1397/05/24 17:50","price":8149},{"date":"1397/05/24 18:00","price":8066},{"date":"1397/05/24 18:10","price":8082},{"date":"1397/05/24 18:20","price":8104},{"date":"1397/05/24 18:30","price":8117},{"date":"1397/05/24 18:50","price":8105},{"date":"1397/05/24 19:00","price":8088},{"date":"1397/05/24 19:10","price":8037},{"date":"1397/05/24 19:20","price":8010},{"date":"1397/05/24 19:30","price":8031},{"date":"1397/05/24 19:50","price":7829},{"date":"1397/05/24 20:00","price":7888},{"date":"1397/05/24 20:10","price":7904},{"date":"1397/05/24 20:20","price":7919},{"date":"1397/05/24 20:30","price":7910},{"date":"1397/05/24 20:50","price":7999},{"date":"1397/05/24 21:00","price":7992},{"date":"1397/05/24 21:10","price":8018},{"date":"1397/05/24 21:20","price":7976}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398