پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1486
بیشترین: 
1558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1512
زمان: 
5/24 21:20
قیمت یوان چین امروز 24 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 مرداد 1397 , 1512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/24 10:20","price":1536},{"date":"1397/05/24 10:50","price":1538},{"date":"1397/05/24 11:00","price":1536},{"date":"1397/05/24 11:10","price":1537},{"date":"1397/05/24 11:20","price":1538},{"date":"1397/05/24 11:30","price":1537},{"date":"1397/05/24 11:50","price":1517},{"date":"1397/05/24 12:00","price":1527},{"date":"1397/05/24 12:10","price":1539},{"date":"1397/05/24 12:20","price":1535},{"date":"1397/05/24 12:30","price":1521},{"date":"1397/05/24 12:50","price":1525},{"date":"1397/05/24 13:00","price":1518},{"date":"1397/05/24 13:10","price":1526},{"date":"1397/05/24 13:20","price":1527},{"date":"1397/05/24 13:30","price":1541},{"date":"1397/05/24 13:50","price":1522},{"date":"1397/05/24 14:00","price":1512},{"date":"1397/05/24 14:10","price":1524},{"date":"1397/05/24 14:20","price":1519},{"date":"1397/05/24 14:30","price":1528},{"date":"1397/05/24 14:50","price":1524},{"date":"1397/05/24 15:00","price":1530},{"date":"1397/05/24 15:10","price":1549},{"date":"1397/05/24 15:20","price":1539},{"date":"1397/05/24 15:30","price":1545},{"date":"1397/05/24 15:50","price":1547},{"date":"1397/05/24 16:00","price":1558},{"date":"1397/05/24 16:10","price":1549},{"date":"1397/05/24 16:20","price":1550},{"date":"1397/05/24 16:30","price":1546},{"date":"1397/05/24 16:50","price":1542},{"date":"1397/05/24 17:10","price":1540},{"date":"1397/05/24 17:20","price":1541},{"date":"1397/05/24 17:30","price":1549},{"date":"1397/05/24 17:50","price":1545},{"date":"1397/05/24 18:00","price":1528},{"date":"1397/05/24 18:10","price":1531},{"date":"1397/05/24 18:20","price":1536},{"date":"1397/05/24 18:30","price":1539},{"date":"1397/05/24 18:50","price":1537},{"date":"1397/05/24 19:00","price":1532},{"date":"1397/05/24 19:10","price":1524},{"date":"1397/05/24 19:20","price":1518},{"date":"1397/05/24 19:30","price":1523},{"date":"1397/05/24 19:50","price":1486},{"date":"1397/05/24 20:00","price":1497},{"date":"1397/05/24 20:10","price":1501},{"date":"1397/05/24 20:20","price":1503},{"date":"1397/05/24 20:30","price":1501},{"date":"1397/05/24 20:50","price":1517},{"date":"1397/05/24 21:00","price":1515},{"date":"1397/05/24 21:10","price":1521},{"date":"1397/05/24 21:20","price":1512}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398